حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

شرایط شهادت شهود در دعوای بطلان نکاح به لحاظ وجود قرابت رضاعی خلاصه جریان پروندهفرجام‌خواه خانم ش.ک. فرزند س. با وکالت آقایان ح.ر. و ب.ر. در تاریخ 14/12/89 دادخواستی به طرفیت زوج خود آقای الف.ط. به خواسته صدور حکم مطالبه نفقه برابر قانون و جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به یکصد هزار ریال تقدیم و توضیح می‌دهد به استناد عقدنامه رسمی خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب می‌باشد و بعد از شش ماه ...

عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل رای بدوی در خصوص دعوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت‌المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه 8) و حکم به پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می‌کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی 00891-14/10/87 موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست...