حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم رای بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ح.م. فرزند م. 2 - الف. م. فرزند م. 3 - م.ف. فرزند م. هر سه نفر دایر بر شرکت در سرقت مدارک و چک، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهمان، پاره نمودن تعداد پنج فقره چک های مختلف توسط متهم ردیف اول موجود در پرونده، صورت جلسه تحویل تعدادی مدارک به شاکی آقای غ.ف. م...