وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

سبب قاطع بودنِ اقدام فرد علیه خود رای بدوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای ع. به اتهام عدم رعایت نکات ایمنی با تقصیر ده درصد منجر به ایراد صدمه بدنی در حکم شبه عمدی نسبت به شاکی کیفرخواست صادر نموده است. دادستان به نظریه کارشناسی و گواهی پزشکی قانونی استناد جسته است. چندین مرحله کارشناسی صورت گرفته که با یکدیگر تفاوت دارد. در نظریه اخیر هیئت هفت نفره و اظهارات متهم حاکی است درب پ...