وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

اصلاح عنوان اتهام توسط دادگاه تجدیدنظر رای بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ش. ، با وکالت آقای ب. دائر بر سرقت لوازم خودرو از داخل شرکت خ. موضوع شکایت آقای ر. بازرس شرکت خ. با توجه به عدم کفایت دلایل دادستان بر انتساب بزه سرقت به متهم و انکار و دفاع مؤثر متهم و وکیل وی و حاکمیت اصل برائت دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم صادر می‌نما...