حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

دعوی فسخ یا ابطال عقد شرط طرح دعوای استرداد مبیع رای بدوی در خصوص‌ دعوی‌ ح.‌ز. با وکالت‌ ع.م. و م.‌پ. به‌ طرفیت‌ م.‌ن. به‌ خواستة‌ استرداد یک دستگاه‌ خودرو سواری‌ پراید و مطالبة‌ اجرت‌المثل‌ ایام‌ تصرف‌ با عنایت‌ به‌ مندرجات‌ پرونده‌ با اعلام‌ اینکه‌ [خوانده با] قولنامه‌ صوری‌ در تاریخ‌ 21/8/87 با اکراه‌ خواهان‌ از بابت‌ تضمین‌ استرداد مال‌ مسروقه‌ در دعوی‌ کیفری‌ از ید خواهان‌ خارج‌ نم...