وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

شروط احراز شرکت در جرم رای بدوی دفاعیات غیرموجه بعدی از ناحیه متهمین و وکلای ایشان و قرائن و امارات موجود و نظر به این که اولاً: آنچه در باب شرکت در جرم برمی‌آید این است که هر یک از مرتکبین قسمتی از جرم تام را انجام داده و همگی قاصد و عالم بر فعل مادی می‌باشند و در مانحن فیه بر فرض دخالت و یا آمریت شخص ثالث (که البته این موضوع صرفاً دفاع از ناحیه متهمین تلقی می‌گردد و خارج از محدوده کیف...