حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

ملاک زمانی در تقدیم دادخواست تجدید نظر به پست رای بدوی در خصوص‏تجدید نظر تجدید نظر خواهان آقای (م. ج.) اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث: (الف.)، (ت.)، (الف.)، (ح.)، (م.) و(ج.)، همگی‏ به ‏نام خانوادگی (ج.) با وکالت آقای (الف. د.) به طرفیت تجدید نظر خواندگان (م.)، (ش.)، (ح.) و (ه.) همگی به نام خانوادگی (ع.) به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 8909972163400959 مورخ 30/11/89 ، نظر به این...

تحویل دادخواست تجدیدنظرخواهی به اداره پست رای بدوی در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پرورش شترمرغ و با مدیریت عامل آقای ع.ف. با وکالت ص.ب. از دادنامه شماره 218-23/3/1391 صادره در پرونده 89/182/448 این دادگاه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ع.ر. به شرح متن دادخواست و مستندات پیوست آن نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت می‌باشد لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عم...