حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

رد مال در جرم عضویت در شرکت‌های هرمی رای بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خانم ر. فرزند د.،36 ساله، باسواد، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت خانم الف.ت. متهم است به عضوگیری در شرکت هرمی ف. و رد و أخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از شاکی به نام آقای م. با وکالت خانم م. ، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به شکایت شاکی و مستندات ابرازی...