رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی رای بدوی نظر به درخواست و تقاضای شاکی و با ملاحظه مدارک ابرازی، چون در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض‌عنه [رأی هیأت‌های گزینش مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم برای ادامه کار]، خساراتی متوجه شاکی می‏گردد که جبران آن در آتیه متعسر می‏گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اق...

 میزان حداق حقوق و مزایا : بخشنامه دستمزد 1391 بخشنامه حداقل دستمزد 1390 خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد 1390   جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در مورد کارگران با قرارداد موقت محدود برای اجرا در سال 1390 ____________________________________________________ مرخصی: در کارگاه های دارای 10 نفر کارگر و بیشتر مرخصی سالیانه کارگران...