حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

بهترین وکیل شرکت در قتل در اصفهان

دفتر وکالت بهترین وکیل شرکت در قتل در اصفهان

در این قسمت قصد داریم ضمن ارائه توضیحات مختصری در خصوص شرکت در قتل، به مجازات جرم شرکت در قتل بپردازیم. همچنین ویژگی های بهترین وکیل برای جرم شرکت در قتل در اصفهان را بررسی نموده و به هزینه وکیل برای اتهام شرکت در قتل در اصفهان و معرفی وکیل برای اتهام شرکت در قتل در اصفهان بپردازیم.

مقدمه ای در خصوص جرم شرکت در قتل

شریک در قتل و صدمات بدنی همانند مباشر مادی در جرایم یادشده به کسی اطلاق می شود که شخصا در انجام عملیات اجرایی و تشکیل دهنده جرم، شرکت مستقیم داشته باشد. هر شریک، یک مباشر توصیف می شود و مجازات مباشر را دارد.

در قسمت بعدی جرم شرکت در قتل را در قانون مورد بحث قرار خواهیم داد.

جرم شرکت در قتل

شرکت در قتل زمانی محقق می شود که مجرمان، متعدد باشند و قصد مشارکت در قتل را نیز داشته باشند که در این صورت با یک جرم و چند مجرم روبه رو هستیم که هر یک مجازات فاعل مستقل دارند. اما اگر قصد مشارکت در جرم وجود نداشته باشد، شرکت در قتل نیز منتفی خواهد بود بلکه هر فاعلی، مجازات عمل خود را به صورت مستقل، تحمل خواهد کرد. شرکت در جرم، تابع احکام عمومی است بنابراین ضرورتی ندارد به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجا که قانونگذار ما، جرم قتل را یک جرم حتی می داند، بسیاری از احکام آن را به صورت خاص، بیان کرده است که البته برخی از آنها، تفاوتی با احکام عمومی ندارد. ماده 125 ق.م.ا، احکام عمومی شرکت در جرم را چنین بیان کرده است: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‏ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‏های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.»

در ادامه به مجازات جرم شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

مجازات شرکت در قتل

برابر ماده 10 قانون حدود و قصاص قدیم و ماده 215 ق.م.ا. 1370، شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت. در همین راستا ماده 125 ق.م.ا. 1392 مقرر می کند که هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

همچنین ماده 9 قانون حدود و قصاص قدیم و ماده 214 ق.م.ا. 1370 درباره ایراد جرح عمدی منتهی به فوت مقرر می دارد: «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.» در همین راستا مواد 368 تا 370 ق.م.ا. 1392 مقرر می دارند که اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود تنها واردکنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند. نکته مهم اینجا است که قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد. ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.

در ادامه ویژگی های بهترین وکیل شرکت در قتل در اصفهان را بررسی می کنیم.

وکیل برای اتهام شرکت در قتل در اصفهان

بهترین وکیل شرکت در قتل کسی است که با داشتن دانش کیفری کافی در خصوص اتهام شرکت در قتل بتواند بهترین لایحه را به طور مستند و مستدل تهیه نموده و در روز دادرسی به دادگاه تقدیم دارد. اما این امر به تنهایی کافی نمی باشد، بلکه در فن خطابه نیز باید متبهر بوده و بتواند در روز دادرسی با دفاع شفاهی که دارد قاضی را قانع نماید که به حقوق موکل توجه نشده است. هرچند بین حقوقدانان عده ای دفاع شفاهی را بالاتر از دفاع کتبی (در قالب لایحه) می دانند اما برخی تأکید بر دانش حقوقی وکیل دارند. با این حال دفاع شفاهی در دعاوی کیفری جایگاه ویژه ای دارد که بخش عمده آن به شمّ کیفری وکیل بر می گردد.

اما از آن جا که افراد بسیاری از ما در خصوص هزینه های وکالت برای دفاع از اتهام شرکت در قتل سوال می کنند. در بخش بعدی توضیح مختصری در این مورد ارائه خواهیم داد.

هزینه وکیل برای اتهام شرکت در قتل در اصفهان

اصولاً حق الوکاله امری است که سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است و بر اساس توافق وکیل و موکل می تواند متفاوت در نظر گرفته شود. اما اگر بخواهیم به طور متوسط حق الوکاله را برای دعاوی شرکت در قتل در اصفهان اعلام کنیم، حداقل 90.000.000 تومان می باشد که می تواند بسته به نظر وکیل مبلغی بیش از این در نظر گرفته شود.

ضمناً با توجه به آن که معمولاً یا تمام حق الوکاله به صورت نقد و یا 60درصد آن نقد و ما بقی به صورت چک (برای زمان روز قبل از دادرسی بدوی) دریافت می شود، حتماً در روز مراجعه به دفاتر وکالت به این موضوع توجه نمایید.

معرفی وکیل شرکت در قتل در اصفهان

اگر بخواهیم یک وکیل را به عنوان بهترین وکیل شرکت در قتل در اصفهان معرفی نماییم کاری است غیر ممکن، اما بر حسب رضایت مراجعین و بازخوردهای ایشان در زیر چند وکیل را برای اتهام شرکت در قتل جهت بهترین دفاعیات در دادگاه، حضورتان معرفی می نماییم:

 

اگر این مطلب مورد پسند شما واقع شد، می توانید با به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های مجازی به گسترش اطلاعات حقوقی در ایران کمک نمایید.