حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

بهترین وکیل شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان

دفتر وکالت بهترین وکیل شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان

در این قسمت قصد داریم ضمن ارائه توضیحات مختصری در خصوص شرکت در نزاع دسته جمعی، به مجازات جرم شرکت در نزاع دسته جمعی بپردازیم. همچنین ویژگی های بهترین وکیل برای جرم شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان را بررسی نموده و به هزینه وکیل برای اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان و معرفی وکیل برای اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان بپردازیم.

مقدمه ای در خصوص جرم شرکت در نزاع دسته جمعی

به جهت ضرورت تأمین امنیت بیشتر و حفظ نظم عمومی، نفس مشارکت عمدی چند نفر در منازعه ای که منتهی به صدمات بدنی گردد جرم تلقی شده است. برابر ماده 615 ق.م. تعزیرات هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند: «1- در صورتی که منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال 2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال 3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.» برابر تبصره 1 ماده قانون یادشده، در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود و برابر تبصره 2 آن مجازات های مورد بحث مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

در قسمت بعدی جرم شرکت در نزاع دسته جمعی را در قانون مورد بحث قرار خواهیم داد.

جرم شرکت در نزاع دسته جمعی

قتل یا جرح یا نقص عضو ناشی از شرکت در فعل، در صورتی مجازات فاعل مستقل را دارد که انتساب قتل یا جرح به شرکت کنندگان معلوم باشد اما اگر چنین امری احراز نشود، مقررات خاصی اعمال خواهد شد. ماده 615 ق.م.ا، حکم این صورت را بیان کرده است:

«هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: الف- در صورتی که نزاع، منتهی به قتل یا نقص عضو شود به حبس تعزیری درجه پنج. ب- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس تعزیری درجه شش.

تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

در ادامه به مجازات جرم شرکت در نزاع دسته جمعی در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی

شرکت در منازعه زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه «عده ای» ظهور در آن دارد. مجازات تعزیری مذکور در این ماده باتوجه به نتیجه منازعه (قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح) تعیین می شود بنابراین منازعه در صورتی است که در قالب زد و خورد بدنی، انجام شود و درگیری لفظی را شامل نمی شود. براساس تبصره دوم ماده 615، مجازات تعزیری شرکت در نزاع دسته جمعی علاوه بر مجازات قصاص یا دیه، اعمال می شود پس مجازات قصاص یا دیه نیز اعمال می شود بنابراین اگر قتل ناشی از نزاع، منتسب به همه شرکت کنندگان باشد موجب قصاص همه آنان خواهد بود اما اگر معلوم نباشد که قتل منتسب به چه کسی است، براساس ماده 479 ق.م.ا. عمل می شود. اما اگر انتساب قتل به هیچ رفتاری معلوم نباشد می توان به ماده 487 عمل نمود. اساسأ مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی در صورتی اعمال می گردد که قاتل یا ضارب، معلوم نباشد و این قید به صراحت در قوانین خارجی منعکس شده است (ماده 560 قانون جزای لبنان) زیرا جرم قتل، جرم به وسیله نیست و تفاوتی ندارد که مرتکب، آن را در قالب نزاع دسته جمعی یا به صورت انفرادی انجام دهد. اما ماده 615 ق.م.ا، علاوه بر مجازات قصاص یا دیه، مجازات تعزیری نیز برقرار کرده است. ظاهر ماده 615 بیانگر آن است که تفاوتی ندارد قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح، نسبت به شرکت کنندگان در نزاع یا شخصی که در منازعه شرکت نداشته است، صورت گیرد.

کیفرهای قصاص و تعزیر مطرح می شود. قصاص ناظر به منازعاتی است که مرتکب صدمات، مشخص است یا در نهایت با قسامه معین می گردد. اما تعزیر برای همه افراد حاضر در منازعه وجود دارد. ماده 615 ق.م.ا. تعزیرات می گوید: «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: 1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. 2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره 2- مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

در ادامه ویژگی های بهترین وکیل شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان را بررسی می کنیم.

وکیل برای اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان

بهترین وکیل شرکت در نزاع دسته جمعی کسی است که با داشتن دانش کیفری کافی در خصوص اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی بتواند بهترین لایحه را به طور مستند و مستدل تهیه نموده و در روز دادرسی به دادگاه تقدیم دارد. اما این امر به تنهایی کافی نمی باشد، بلکه در فن خطابه نیز باید متبهر بوده و بتواند در روز دادرسی با دفاع شفاهی که دارد قاضی را قانع نماید که به حقوق موکل توجه نشده است. هرچند بین حقوقدانان عده ای دفاع شفاهی را بالاتر از دفاع کتبی (در قالب لایحه) می دانند اما برخی تأکید بر دانش حقوقی وکیل دارند. با این حال دفاع شفاهی در دعاوی کیفری جایگاه ویژه ای دارد که بخش عمده آن به شمّ کیفری وکیل بر می گردد.

اما از آن جا که افراد بسیاری از ما در خصوص هزینه های وکالت برای دفاع از اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی سوال می کنند. در بخش بعدی توضیح مختصری در این مورد ارائه خواهیم داد.

هزینه وکیل برای اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان

اصولاً حق الوکاله امری است که سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است و بر اساس توافق وکیل و موکل می تواند متفاوت در نظر گرفته شود. اما اگر بخواهیم به طور متوسط حق الوکاله را برای دعاوی شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان اعلام کنیم، حداقل 45.000.000 تومان می باشد که می تواند بسته به نظر وکیل مبلغی بیش از این در نظر گرفته شود.

ضمناً با توجه به آن که معمولاً یا تمام حق الوکاله به صورت نقد و یا 60درصد آن نقد و ما بقی به صورت چک (برای زمان روز قبل از دادرسی بدوی) دریافت می شود، حتماً در روز مراجعه به دفاتر وکالت به این موضوع توجه نمایید.

معرفی وکیل شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان

اگر بخواهیم یک وکیل را به عنوان بهترین وکیل شرکت در نزاع دسته جمعی در اصفهان معرفی نماییم کاری است غیر ممکن، اما بر حسب رضایت مراجعین و بازخوردهای ایشان در زیر چند وکیل را برای اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی جهت بهترین دفاعیات در دادگاه، حضورتان معرفی می نماییم:

 

اگر این مطلب مورد پسند شما واقع شد، می توانید با به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های مجازی به گسترش اطلاعات حقوقی در ایران کمک نمایید.