حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

بهترین وکیل تسبیب در قتل در اصفهان

دفتر وکالت بهترین وکیل تسبیب در قتل در اصفهان

در این قسمت قصد داریم ضمن ارائه توضیحات مختصری در خصوص تسبیب در قتل، به مجازات جرم تسبیب در قتل بپردازیم. همچنین ویژگی های بهترین وکیل برای جرم تسبیب در قتل در اصفهان را بررسی نموده و به هزینه وکیل برای اتهام تسبیب در قتل در اصفهان و معرفی وکیل برای اتهام تسبیب در قتل در اصفهان بپردازیم.

مقدمه ای در خصوص جرم تسبیب در قتل

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده 23 قانون دیات قدیم و ماده 318 ق.م.ا. 1370 و ماده 506 ق.م.ا. 1392).

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوى از مباشر باشد. از نظر مسئولیت مدنی تفاوتهایی میان اتلاف و تسبیب وجود دارد. استاد دکتر کاتوزیان تفاوت های میان اتلاف و تسبیب را به این شرح بیان نموده است:

«الف- در اتلاف، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست. اما در تسبیب کاری که به مسبب نسبت داده می شود، باید در نظر عرف، عدوان و خطا باشد.

ب- در اتلاف، شخص، به طور مستقیم و بی آنکه واسطه ای در کار باشد، مال دیگری را تلف می کند ولی، در تسبیب، برای اتلاف مقدمه سازی می شود و احتمال دارد که آن مقدمه نیز هیچ گاه به اتلاف منجر نشود. از همین رو است که اتلاف تنها با انجام کار و فعل مثبت تحقق می پذیرد، در حالی که تسبیب ممکن است نتیجه انجام کار یا خودداری از آن باشد.»

برای تحقق مسئولیت های ناشی از قتل و صدمات بدنی غیرعمدی بر اساس ضوابط قانون دیات در مورد جنایت به مباشرت (با توجه به تعریف ماده 22 قانون قدیم و ماده 317ق.م.ا. 1370 و ماده 494 ق.م.ا. 1392) وضع روشن است اما جنایت به تسبیب به دو صورت ممکن است محقق شود.

در قسمت بعدی جرم تسبیب در قتل را در قانون مورد بحث قرار خواهیم داد.

جرم تسبیب در قتل

احراز رابطه سببیّت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، در جرایم مقید به نتیجه، مطرح می شود که جزء قواعد عمومی است و تفاوتی میان جرم قتل و سایر جرایم وجود ندارد. رابطه‏ی سببیّت نیز جزئی از رکن مادی است پس باید توسط دادسرا به اثبات برسد و اگر رابطه سببیّت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، ثابت نشود، عنصر مادی جرم احراز نشده است زیرا رابطه سببیّت، جزئی از عنصر مادی است. البته در جرایم عمدی، عدم احراز این رابطه ممکن است سبب تعقیب مرتکب به عنوان شروع در جرم شود. ماده 529 ق.م.ا. 1392 در این خصوص چنین تصریح نموده است: «در کلیه ی مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.»

در ادامه به مجازات جرم تسبیب در قتل در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

مجازات تسبیب در قتل

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد جمع چند سبب، حالت های مختلفی را بیان کرده بود و در صورت جمع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر می نمود مگر این که سبب، قوی تر باشد. در مورد جمع چند سبب یا چند مباشر نیز رویه ی قضایی، تساوی اسباب را استنباط می کرد. در این قانون میان صدمات وارده به افراد و صدمات وارده به وسایل نقلیه تفکیک شده بود و ماده 336 در مورد خسارت وارد به وسایل نقلیه حکم به تنصیف می کرد، خواه میزان تقصیرها مساوی یا متفاوت باشد. در مورد خسارت وارد به افراد نیز میان صدمات وارد به خود افراد و صدمات وارد به سرنشینان تفکیک نموده بود. ماده 334 در مورد صدمات وارد به خود افراد حکم به تنصیف می کرد. و ماده 337، راننده هر وسیله نقلیه را ضامن نصف دیه تمام سرنشینان میدانست. ماده 355 قانون مدنی هم به عنصر تقصیر نظر دارد اما مقررات قانون مجازات اسلامی حاکم بر مقررات قانون مدنی می باشد. به هر حال اگر همه ی عوامل، یک سبب را به وجود آورده باشند مسئولیت آن‏ها مساوی است اما اگر چند سبب را به وجود آورده باشند به میزان تقصیرشان مسئولیت دارند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تغییراتی را را به وجود آورده است و در مجموع نمی توان دیدگاه یکسانی را برای تمامی موارد به دست آورد بلکه باید میان حالت های مختلف تفکیک نمود.

از موجبات ضمان مستلزم جبران خسارت، تقصیر است. گرچه موضوع در ماهیت حقوقی است و مستقیم به امور کیفری مربوط نمی شود، باوجوداین پیش بینی موضوع در قانون دیات می تواند در امر صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی اثر بگذارد. به هر حال مقصر ضامن بر حسب مورد ضامن جبران خسارت و دیه است. در این باره تبصره ماده 40 قانون دیات قدیم و تبصره ماده 336 ق.م.ا. 1370 مقرر میداشتند: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.» اکنون هم تبصره ماده 145 ق.م.ا. 1392 مقرر می دارد: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.»

قتل و یا ضرب و یا جرح ناشی از تقصیر، موضوع تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. 1370 و بند پ ماده 291 ق.م.ا. 1392 می باشد که قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمدی تلقی می گردد. قتل در حکم شبه عمدی یادشده به عنوان قتل غیرعمدی به تسبیب، موضوع ماده 616 ق.م.ا. تعزیرات مستوجب حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم است. همچنین معاون قتل به تسبیب در صورت احراز دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم نیز مشمول بخش پایانی بند 1 ماده 43 ق.م.ا. 1370 و مواد 126 و 127 ق.م.ا. 1392 و ماده 726 ق.م.ا. تعزیرات خواهد بود.

ماده 363 قانون سابق مقرر می‏داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد. بنابراین و اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری مجنی علیه را در آن بیفکند، مباشر ضامن خواهد بود، با این حکم در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در جنایت دخالت داشته باشند نیز جاری است. این ماده در قانون جدید به این صورت اصلاح گردیده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت، مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‏ها باشد فقط سبب، ضامن است. ممکن است در ظاهر چنین به نظر آید که در جمع میان سبب و مباشر، اصل بر مسئولیت مباشر نیست بلکه هر دو به نحو مساوی در نظر گرفته می شوند اما با دقت در مجموع مفاد ماده چنین استنباط می شود که ماده 526 جدید همان حکم ماده 363 سابق را بیان می کند به ویژه در قسمت ذیل ماده که مصادیق قوی تر بودن سبب از مباشر بیان شده است و اگر مباشر و سبب با یکدیگر جمع شوند طبیعی است که تأثیر رفتار مباشر، قوی تر از تأثیر رفتار مباشر می باشد پس در هر حال می توان، اصل تقدم مسئولیت مباشر بر سبب را استنباط کرد. ابهامی که ممکن است موجب استنباط دیگری شود عبارت میانی ماده است که می گوید: «چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند. در این عبارت، حالتی نیز تصور شده است که در صورت جمع سبب و مباشر، هر دو مسئول باشند حال آن که برحسب قواعد فقهی در صورت جمع سبب و مباشر مسئولیت باید متوجه یکی از آن‏ها باشد. به هر حال اگر بتوان حالتی را در نظر گرفت که مسئولیت متوجه سبب و مباشر باشد، مانند این که سبب، تقصیر کرده باشد، هر دو مسئولیت خواهند داشت اما نکته ی دیگری که در اینجا وجود دارد میزان مسئولیت مباشر و سبب می باشد که براساس ظاهر ماده، باید اصل را بر تساوی مسئولیت قرار داد مگر این که تفاوت تأثیر رفتارها به اثبات برسد.

در ادامه ویژگی های بهترین وکیل تسبیب در قتل در اصفهان را بررسی می کنیم.

وکیل برای اتهام تسبیب در قتل در اصفهان

بهترین وکیل تسبیب در قتل کسی است که با داشتن دانش کیفری کافی در خصوص اتهام تسبیب در قتل بتواند بهترین لایحه را به طور مستند و مستدل تهیه نموده و در روز دادرسی به دادگاه تقدیم دارد. اما این امر به تنهایی کافی نمی باشد، بلکه در فن خطابه نیز باید متبهر بوده و بتواند در روز دادرسی با دفاع شفاهی که دارد قاضی را قانع نماید که به حقوق موکل توجه نشده است. هرچند بین حقوقدانان عده ای دفاع شفاهی را بالاتر از دفاع کتبی (در قالب لایحه) می دانند اما برخی تأکید بر دانش حقوقی وکیل دارند. با این حال دفاع شفاهی در دعاوی کیفری جایگاه ویژه ای دارد که بخش عمده آن به شمّ کیفری وکیل بر می گردد.

اما از آن جا که افراد بسیاری از ما در خصوص هزینه های وکالت برای دفاع از اتهام تسبیب در قتل سوال می کنند. در بخش بعدی توضیح مختصری در این مورد ارائه خواهیم داد.

هزینه وکیل برای اتهام تسبیب در قتل در اصفهان

اصولاً حق الوکاله امری است که سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است و بر اساس توافق وکیل و موکل می تواند متفاوت در نظر گرفته شود. اما اگر بخواهیم به طور متوسط حق الوکاله را برای دعاوی تسبیب در قتل در اصفهان اعلام کنیم، حداقل 15.000.000 تومان می باشد که می تواند بسته به نظر وکیل مبلغی بیش از این در نظر گرفته شود.

ضمناً با توجه به آن که معمولاً یا تمام حق الوکاله به صورت نقد و یا 60درصد آن نقد و ما بقی به صورت چک (برای زمان روز قبل از دادرسی بدوی) دریافت می شود، حتماً در روز مراجعه به دفاتر وکالت به این موضوع توجه نمایید.

معرفی وکیل تسبیب در قتل در اصفهان

اگر بخواهیم یک وکیل را به عنوان بهترین وکیل تسبیب در قتل در اصفهان معرفی نماییم کاری است غیر ممکن، اما بر حسب رضایت مراجعین و بازخوردهای ایشان در زیر چند وکیل را برای اتهام تسبیب در قتل جهت بهترین دفاعیات در دادگاه، حضورتان معرفی می نماییم:

 

اگر این مطلب مورد پسند شما واقع شد، می توانید با به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های مجازی به گسترش اطلاعات حقوقی در ایران کمک نمایید.