حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (خ. م. م. خ. ز.) با وکالت (ج. ص. ح. ز.) به طرفیت خوانده آقای (خ. خ. ز.) فرزند (خ. ع.) به خواسته مطالبه نصف دارایی با عنایت به اینکه دادگاه قادر به صدور رأی ماهوی باشد، نیاز به اخذ و ادای توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن داشته و دادگاه این امر را به خواهان ابلاغ قانونی نموده و لکن خواهان اقدامی به آن به عمل نیاورده، فلذا مستنداً به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر­خواهی می­باشد.

دادرس شعبه 257 دادگاه خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی (خ.م. م. خ. ز.) با وکالت آقای (ج. ص. ح. ز.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 2063-19/10/90 صادره از شعبه 257 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار ابطال دادخواست وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد مآلاً به نظر وارد است. در اخطاریه ابلاغ شده به تجدیدنظرخواه منحصراً تجدیدنظرخواه بدون تصریح موارد توضیح حاضر شده است. در حالی­که دادگاه محترم بدوی چنانچه توضیحی را ضروری می­دانست لازم بود که موارد توضیح در اخطاریه قید گردد لذا صدور قرار ابطال دادخواست بدون توجه به این مهم صحیح نبوده با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می­گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مدنی – معنوی


معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد