وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

حق انتخاب نام کوچک

حق انتخاب نام کوچک

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ت.ش. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال با نمایندگی به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از ت. به الف. با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاد اظهار داشته پس از تولدم پدر و مادرم نامم را ت. گذاشته و با همین نام برایم شناسنامه گرفته‌اند در حالی‌که از همان ابتدای تولد نزد فامیل و آشنایان به نام الف. نامیده شده و به همین نام مشهور شده‌ام و نام ت. برایم نامأنوس و غیر معمول می‌باشد لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است نماینده قضایی خوانده با تقدیم لایحه‏ای که به شماره 111-2/2/91 ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده در دفاع مفاداً اظهار داشته سند سجلی خواهان طبق مادتین 16 و 20 قانون ثبت احوال بنا به اعلام و اظهار ولی قانونی خواهان بدون دخالت اداره خوانده تنظیم شده و سند مذکور از جمله اسناد رسمی است و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و نام یاد شده از اسامی ممنوعه نمی‌باشد لذا تقاضای رد دعوا را دارم دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن نظر به اینکه خواهان ادله‏ای که مثبت ادعایش باشد ابراز نداشته و نام ت. مشمول تبصره ذیل ماده 20 قانون مارالذکر نمی‌گردد و از اسامی مغایر با مقدسات اسلامی و زننده یا مستهجن و نامتناسب با جنسیت نمی‌باشد و تغییر غیر ضرور اسناد رسمی موجب تزلزل این-گونه اسناد می‌گردد و توجهاً به دفاعیات نماینده قضایی خوانده دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت ندانسته و مستنداً به مواد فوق‌الذکر و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – عباسی
رای دادگاه تجدید نظر
آقای ت.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال از دادنامه شماره 0082-4/2/91 شعبه 123 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته طبق دادنامه مذکور درخواست تجدیدنظرخواه به خواسته تغییر نام از ت. به الف. حکم به بطلان دعوی صادر شده است با توجه درخواست و اظهارات تجدیدنظرخواه و اظهارات اداره ثبت احوال نام ت. نامی است که پدر و مادر خواهان در زمان تولد برای خواهان تعیین کرده‌اند. نظر به اینکه داشتن نام مورد علاقه از ابتدائی ترین حقوق افراد است و خواهان در انتخاب این نام هیچ دخالتی نداشته و حق خواهان است که احساسات و افکارش در انتخاب نام با احساسات و افکار کسانیکه این نام را برای او انتخاب کرده‏اند فرق داشته باشد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی موجه است و طبق مواد 4 قانون ثبت احوال 2 و 197 قانون آ. د. م و 957 قانون مدنی رأی صادره نقض و حکم به تغییر نام خواهان برای یکبار صادر می‌گردد و به عهده ثبت احوال است تا نام خواهان را از ت. به الف. تغییر دهد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دشتبانی – رفعت

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور