حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی

اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان شهرداری منطقه 5 به طرفیت خوانده (الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه اساساً درخواست و تقاضای اعسار از هزینۀ دادرسی صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی­توانند درخواست اعسار از هزینۀ دادرسی بنمایند و این امر صراحتاً از مقررات ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی قابل احراز و استنباط می­باشد به طوری که در ماده مرقوم قید گردیده است که معسر از هزینۀ دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیۀ آن نیست بنابراین دعوی مطروحه مطابق مقررات قانونی نبوده و خواهان (شهرداری منطقه 5) نمی­تواند درخواست اعسار از هزینۀ دادرسی نماید. علی­هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات مرقوم و استناداً به مواد 2 و 504 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی مطروحه خواهان صادر و اعلام می­گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل­رسیدگی­تجدید­نظر­در محاکم محترم تجدید نظر استان می­باشد.

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه پنج به طرفیت (الف. ع.) با وکالت (الف.­س.) از دادنامه شماره 9009972163400926 مورخ 26/11/90 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحله تجدید نظر، منجر به حکم بطلان دعوی تجدید نظر خواه شده است. از توجه به محتویات پرونده حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدید نظر فقط به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می­نماید لذا فقط در خصوص دادنامه معترضٌ عنه مذکور اتخاذ تصمیم می نماید بنابراین و با توجه به مفاد لوایح طرفین دعوی، شهرداری، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل و عهده‌دار امور محل و ارایۀ خدمات به شهروندان در محدوده خدمات شهری بوده و وفق ماده 3 از قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ماده 588 از قانون تجارت دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی است که قانون برای اشخاص حقوقی قائل گردیده است. با توجه مراتب فوق و نظر به اینکه شهرداری­ها و مؤسسات وابسته به آن وفق ماده 84 از قانون شهرداری­ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و با لحاظ مفاد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تعیین بودجه و نحوه تأمین آن بر عهده شورای اسلامی بوده و در صورت ضرورت دولت نسبت به اعطای کمک به شهرداری‌ها اقدام می نماید و با توجه به مفاد مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی، اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی را در مورد اشخاص حقیقی تجویز نموده است. لذا بنا به جهات و مراتب یاد شده نمی‌توان از شهرداری دادخواست اعسار از هزینۀ دادرسی را پذیرفت، چون اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق­الاشعار را ایجاب نماید؛ بنابراین و با رد تجدید نظر خواهیِ به عمل آمده، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدید نظر خـواسته را تأیید مـی­نماید . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیو سالار – محمدی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور