حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

رای بدوی
در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی 36 هزار متر مربع از اراضی 11 اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان دادگاه باتوجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین و اینکه وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه 18/7/89 دعوی خود را از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده به فروش زمین مورد ترافع تغییر داده و در جلسه رسیدگی آتی نیز هیچ­کدام از طرفین در دادگاه حاضر نشدند و بدون اخذ توضیح از طرفین، امکان صدور رأی و اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع فراهم نبوده و به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می­گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی حور
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی (م. م.) با وکالت (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) نسبت به دادنامه شماره 218 مورخه 30/2/90 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به جهت عدم حضور و امکان اخذ توضیح قرار ابطال دادخواست بدوی صادر گردیده است نظر به اینکه مراتب ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده در اخطاریه­های مقیّد به وقت رسیدگی 2/9/89 قید نگردیده بنابراین بر این مبنا با وصف عدم قید اخذ توضیح از طرفین فاقد مدلول ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتراض معترض در مقام تجدید نظرخواهی با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند هـ. قابل انطباق می­باشد، فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر، ضمن نقض قرار ابطال دادخواست پرونده عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده تا وفق مقررات رسیدگی ماهیتی نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حسینی – احمدی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور