حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

اعمال قاعده درأ در تعزیرات

اعمال قاعده درأ در تعزیرات

رای بدوی
درخصوص شکایت م. علیه ف. دائر به توهین نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرا و دفاعیات غیر مؤثر متهمه وقوع درگیری فی‌مابین خانواده و سایر قرائن و امارات جرم انتسابی محرز و مسلم بوده، مستنداً به ماده 608 قانون تعزیرات رأی بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت چهل هزار تومان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص اتهام افتراء به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه، مستنداً به اصل برائت رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عباسی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه 427-91 مورخ 20/4/1391 در پرونده کلاسه 1328-900 صادره از شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خانم م. و با اجرای مراسم قسامه محکوم به پرداخت دوازده دینار در حق خانم م. گردیده است. نظر به اینکه این قسمت از دادنامه به علت اینکه دیه ضرب و جرح‌های وارده بیش از خمس دیه کامل نمی‌باشد، قطعی است. لهذا به استناد مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه 236-91 مورخ 30/2/1391 صادره از شعبه 1129 دادگاه موصوف که به موجب آن مشارالیها به اتهام توهین و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 608 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهل هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی و در مراحل تحقیق و دادرسی بدوی منکر عمل ارتکابی موصوف شده است و توجهاً به اینکه اظهارات شاکیه و پدر و مادر وی به‌عنوان مطلع نیز به دلیل وجود اختلاف و عداوت دنیوی موجب علم قضایی نمی‌گردد و در پرونده دلیلی دیگر نیز مشهود نمی‌باشد و ارتکاب فعل مجرمانه فحاشی از سوی تجدیدنظرخواه و با کیفیت موصوف محل شک و تردید و حداکثر در حد ظن است و در مورد تعزیرات همچون حدود قاعده «درأ» حاکم است. لهذا این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت خانم ک. از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منصوری ـ جعفری شهنی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور