حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن

استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن

رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم ل.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ر.الف. و خانم ش.ت. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم‌ها 1-م.ر. 2- ف.الف. 3- م.ع. 4- ع.س. 5- ب.د. 6- ح.ت. مبنی بر اخذ پایانکار و اخذ مفاصا حساب دارایی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض نوسازی و جریمه‌ها و اخذ مفاصا حساب شهرداری و تهیه کلیه مقدمات تنظیم سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک واحد آپارتمان به همراه یک واحد پارکینگ پلاک ثبتی 851/116 بخش 11 تهران و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و کارشناسی با توجه به محتویات و اوراق پرونده و توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 34144 مورخ 8/9/90 که حاکی از بازداشت بودن سهم احدی از مالکین (خواندگان) بنام آقای م.ع. است لذا با توجه به مراتب و عنایتاً به عدم امکان انتقال سند قبل از رفع بازداشت ملک متنازعٌ‌فیه دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران – گلدار
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ل.ب. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت خانم ف.الف. آقایان2- م.ر. 3-م.ع. 4- ع.س. 5- ب.د. 6- ح.ت. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 900908-29/11/90 شعبه 218 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعاوی اخذ پایان کار-مفاصا حساب دارایی- اخذ صورت‌مجلس تفکیکی – پرداخت عوارض نوسازی و جریمه‏ها- اخذ مفاصا حساب شهرداری و تهیه کلیه مقدمات تنظیم سند رسمی که به دلیل بازداشت سهم تجدیدنظرخوانده ردیف سوم از پلاک ثبتی 851/116 قرار عدم استماع و رد دعوی صادر شده وارد است، زیرا صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست در مورد دعاوی فوق [قرار] عدم استماع صادر شده است یا رد دعوی از آنجایی که رسیدگی به دعاوی فوق به دلیل بازداشت پلاک مانعی ندارد لذا این قسمت از دادنامه به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مراتب جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. قسمت دیگر دادنامه در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به علت بازداشت پلاک با اشکالی روبرو نیست با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یادگاری – موسوی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور