وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی

رای بدوی
به تاریخ 13/10/1388 آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت 1- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی 2- هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 3- هیات عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی به خواسته ابطال آرای هیات‌های بدوی تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که مختصر ادعا بر این مبناست که موکل پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته دکترا در سال 83، بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، با اعلام نیاز دانشگاه آزاد اسلامی خلخال و پس از طی مراحل اداری و گزینش به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه واحد مذکور در آمده است و اندک زمانی پس از آن به‌عنوان رئیس واحد سمای خلخال منصوب گردیده و بعد از 4 سال ریاست با توجه به نیاز به‌عنوان معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به آن سمت منصوب می‌گردد لیکن مطابق سایر شهرها معاون آموزشی سابق که کاندیدای مجلس از خلخال بوده موفق به کسب رأی نشده بود معرفی موکل را به جای ایشان نوعی جناح‌بندی سیاسی تلقی و لذا بعد از کمتر از سه ماه از انتصاب موکل مبادرت به تشکیل پرونده معترضٌ‌عنه فعلی نموده‌اند و با ایجاد نوار صوتی بدون اثبات ادعا در مرجع کیفری که صرفاً در حد ادعا بوده با گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال (هم جناح نامبرده) با طرح موضوع در هیات بدوی موکل را به مدت پنج سال از خدمت معلق نمودند و علی‌رغم اعتراض‌های موکل مرجع تجدیدنظر هم به این ادعا رسیدگی نکرده و برابر رأی شماره 15339/م مورخ 10/10/1387 به صرف روابط دوستانه و بدون اثبات ادعاهای مطروحه رأی بدوی را تأیید نمودند موکل مراتب اعتراض خویش را به هیات عالی منعکس، هیات موضوع را قابل طرح در آن مرجع ندیده و مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده است نظر به اینکه آرای معترضٌ‌عنه بر خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی صادر شده است و در تبصره ماده 10 و متن ماده 17 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات تصریح دارد که چنانچه تخلف اعلامی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد موضوع می‌بایست در ابتدا به مراجع قضایی اعلام گردد حکم مرجع قضایی از حیث محکومیت و نوع اتهام برای هیات رسیدگی کننده انتظامی لازم‌الاتباع می‌باشد و هیات بدوی در مقام رسیدگی مکلف به توقف دادرسی تا حصول نتیجه از مراجع قضایی می‌باشد در حالی که اساساً موضوع به مراجع قضایی منعکس نشده است و علاوه بر آن اشخاص صادرکننده رأی بدوی امکان اتخاذ تصمیم در مقام تجدیدنظر را نداشته‌اند لیکن در این رابطه هم آیین‌نامه و مقررات دانشگاه مورد توجه و لحاظ واقع نشده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد که در مقام دفاع نماینده محترم دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی با استناد به مصوبه شماره 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور شئون علمی، آموزشی و پژوهشی را خارج از شئون صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی اعلام کرده‌اند و در ماهیت عنوان نموده‌اند که خواهان پرونده رئیس سابق مراکز آموزشی و فرهنگی سماء واحد خلخال و عضو هیات علمی واحد مزبور بوده که به علت تخلفات متعددی از جمله سوء استفاده از موقعیت شغلی و سازمانی (نقض قوانین و مقررات دانشگاه) اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی و غیره از سوی هیات بدوی محکومیت حاصل کرده است و با اعتراض نامبرده در هیات تجدید نظرخواهی هم رأی بدوی تأیید و صلاحیت عمومی وی مردود اعلام شده است بنابراین تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در این راستا به وجود نوار مکالمه وی با افراد هم استناد گردیده است دادگاه با توجه به دفاعیات اصحاب دعوی و وکیل محترم خواهان نظر به اینکه اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاهی قرار ندارد که در مقام وضع و تصویب قانون قرار گیرد و مرجع قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص واحصا شده است به ویژه آن که مطابق اصول قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات هم دادگستری است و هر تحلیل و تفسیری یا قانون عادی که در مقام تحدید و ایجاد قید در این حق متعالی باشد فاقد جایگاه قانونی بوده و می‌باشد و لزوماً می‌بایست در جائی که توسط مراجع شبه قضایی و انتظامی حق اشخاص مورد تعرض واقع می‌شود مجرای احقاق حق با رجوع به دستگاه قضایی به‌عنوان فصل الخطاب نزاع وجود داشته باشد و مصوبه شورای عالی فرهنگی و امثال آن مجرای ایجاد این قید و محدودیت را نداشته و ندارد علاوه بر آن هر چند امتناع خواهان دعوی در جهت معرفی مشارٌالیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت بررسی تعلق مکالمه به وی و به اعتبار این که محاکم کیفری صالح به این امر می‌باشند از هیچ پایگاه و جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قضات محاکم حقوقی در مقام کشف حقیقت مخیر در بررسی تمامی ادله برای رسیدن به حقیقت بوده و می‌باشند و از جمله ادله در مقام اثبات ادعا قرائن و امارات است که این دفاع خواهان و وکیل محترم وی را مرتفع و منتفی می‌نماید اما آنچه که ادعای خواهان را در مقام اثبات ادعا موجه می‌نماید نحوه رسیدگی به تخلفات اعلام شده وی و فقدان مدارک در مقام اثبات ادعا وعدم رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مقررات دانشگاه در جهت رسیدگی به تخلفات مورد ادعا می‌باشد زیرا اولاً صراحتاً مشخص نیست مدارک مورد ادعا که دلیل نقض قوانین و مقررات دانشگاه باشد چه بوده و از ناحیه خواهان دعوی چه اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی صادر شده است و مستند به چه مدرکی زیرا مطابق مدارک ارئه شده از ناحیه خواهان اگر تخفیفی جهت اشخاص در مقام پرداخت شهریه اعمال شده است اولاً فرد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار داشته است 2- حتی به فرض تحت پوشش نبودن هم این تخفیف منطبق بر اختیارات طبق آیین‌نامه و مقررات و حتی به میزان کمتر از آن انجام پذیرفته است و در خصوص اعمال و رفتار خلاف شئون و حیثیت شغلی هم صرف متهم نمودن اشخاص کفایت از اثبات ادعا نکرده و لزوماً دانشگاه در مقام مواجه با وقوع جرم حتی در حد فعل حرام تکلیف به انعکاس موضوع به مراجع قضایی صالحه داشته که عدم اقدام به این امر خود نوعی تخلف از ناحیه مسئولین دانشگاه بوده و مطابق آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعمال و رفع هر نوع مجازات انتظامی از این جهت منوط و متوقف بر اثبات موضوع از ناحیه مراجع صالح بوده که دلیلی در این رابطه به دادگاه تقدیم نشده است و حتی فردی را که به‌عنوان طرف و مخاطب خواهان و شاکی وی اعلام نموده‌اند علی‌رغم دعوت مکرر دادگاه حاضر به حضوردر جهت ادای توضیح و شهادت نشده است بر این اساس و با توجه به اینکه اعضاء تصمیم گیرنده در هیات بدوی و تجدیدنظر در مقام اتخاذ تصمیم بعضاً همان اشخاص هیات بدوی بوده و می‌باشند و این اقدام هم منطبق بر مقررات و آیین‌نامه رسیدگی نبوده است و مطابق مقررات قانونی خصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شغل،حیثیت،جان و آبروی اشخاص مصون از هرگونه تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد (اصل بیست و دوم قانون اساسی) و دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34 قانون استنادی) و مطابق اصل 36 حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا بیان)و مطابق اصل سی و هفت قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مجرای سوء استفاده از حق قرار گیرد هر چند مصوبه مذکور اقتضای این صلاحیت و تحدید صلاحیت دادگاه‌ها را ندارد (اصل 40 قانون اساسی) بدین وصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به اصول 159-166-168-170 قانون اساسی و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی حکم بر ابطال آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران – یزدانی
رای دادگاه تجدید نظر
دانشگاه آزاد اسلامی به طرفیت آقای و .ی.الف نسبت به دادنامه شماره 1110-29/11/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال آرای هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله آقای و .ی.الف. است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است عمده ایرادات تجدیدنظرخواه این است که: بر اساس ماده واحده… مورخ 12/6/1387 شورای انقلاب فرهنگی مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد 2- تجدیدنظرخوانده جهت تطبیق صدای خود با دو نوار کاست مدرک مثبت دعوی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه ننموده است دادگاه با عنایت به اینکه بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی قوه قضائیه عموماً و دادگستری اختصاصاً مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم شناخته شده است و خروج موضوعات از صلاحیت محاکم دادگستری منوط به قانون از مرجع قانونگذاری است در حالی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند صلاحیت‌های فوق را تحدید کند. از جهت دیگر ارجاع موضوع نوار کاست‌های مذکور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً در جهت پیاده و مکتوب نمودن محتوای آنها نه تطبیق صدای تجدیدنظرخوانده بوده است که نیازمند حضور فرد اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و اینکه بررسی و ارزیابی ادله با دادگاه بوده در این موضوع دادگاه بدوی پس از رسیدگی و بررسی ادله طرفین در نهایت حکم قانونی خود را صادر نموده است و ارزیابی ادله نحوه رسیدگی در این مرحله نیز واجد ایراد اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مـدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صفیری – امیری

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور