حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

قائم مقامی در تقاضای تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر

قائم مقامی در تقاضای تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر

رای بدوی
در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت خواندگان خانم ز.ع. و م.خ. و ن.الف. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به تخلیه یک باب مغازه به دلیل انتقال به غیر محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم به رفع تصرف ازعین مستأجره با انضمام هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محل با جلب نظر کارشناس مقوم به 11میلیون ریال دادگاه با [توجه] به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مدارک تقدیمی و فتوکپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره رسمی مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول محرز و مسلم است و خواندگان در جلسه دادرسی حاضر و اقرار به انتقال مورد اجاره نموده‌اند دادگاه جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه تقدیمی شماره 747-21/4/90 که ثبت دفتر دادگاه گردیده است میزان حق کسب و پیشه را برابر مبلغ 000/000/600 ریال و جهت شش دانگ و نصف حق کسب و پیشه را برابر مبلغ 000/000/300 ریال اعلام داشته است نظریه مزبور به طرفین ابلاغ و پس از اعتراض به لحاظ عدم تودیع هزینه کارشناسی از اعداد دلائل خارج و نظریه بدوی به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 14و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه از سوی موجر در قبال پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال (سیصد میلیون ریال بابت حق کسب پیشه) از سوی مالک و پرداخت هزینه دادرسی صادر [و] اعلام می‌دارد موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع نماید والا حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد بود. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روزقابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صمدی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 974 مورخه 30/11/90 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال حق کسب و پیشه و تجارت صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا مالکیت شهرداری از سال 1383 مستقر شده است درحالی‌که انتقال منافع عین مستأجره سابق بر آن انجام شده است و اگرچه مستأجر سابق بدون اجازه منافع را منتقل کرده باشد حق فسخ برای مالک سابق به وجود آمده بود که اعمال نکرده است و انتقال مالکیت ملک به شهرداری دلالتی بر انتقال حق فسخ یا تخلیه ندارد. بلکه متضمن اسقاط حق مالک سابق می‌باشد، لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی – حمیدی راد

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور