حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

رای بدوی
درخصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت 1- آقای (م. ر.) 2- خانم (س. ز) 3- آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه‏ آپارتمان ‏به‏ خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم می‏باشد و اکنون خوانده ردیف دوم ،مستأجر مالک (خوانده ردیف اول) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایۀ ماده 22 قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ‏های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسماً به نام مالکین آپارتمان‏ها نشده و نتیجتاً قسمتی که به عنوان پارکینگ ازآن استفاده می‏شود جزء قسمت‏های اشتراکی است و در سند رسمی خوانده ردیف اول صراحتاً قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با درنظرداشتن مدلول مواد 70 و 71 و73 قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت‏های اشتراکی علی‏رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‏حقی ایشان صادر می‏گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آن‏گاه می‏توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی
رای دادگاه تجدید نظر
آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره 1241 مورخ 17/12/90 در پرونده شماره بایگانی 90/755 شعبه 87 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف‏گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی‏حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می‏باشند و توقف‏گاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالکین نمی‏باشد، لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمت-های مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی‏حقی می‏شود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد می‏بیند، اولاً؛ مستنداً به مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی‏باشد، بلکه تصرف محور دعوی قراردارد. ثانیاً؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمت‏های اشتراکی به این معنی نیست که … بعضی از قسمت‏های اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت‏مجلس مورخ 19/12/1354 که فی‏مابین مالکین واحدهای نوزده‏گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمت‏های اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده‏گانه ساختمان در آن توقف می‏کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه‏ای که تجدید نظرخوانده ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستنداً به بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‏شود و مستنداً به صدرالذکر و 358 همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقف‏گاه اتومبیل در ساختمان مختلفٌ فیه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار – عاشور خانی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور