وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

وکیل خانواده در مشهد وکیل خانواده در مشهد و معرفی وکلای مورد تأیید ایران وکیل. فهرست مطالب وکیل خانواده در مشهد معرفی دعاوی طلاق از نظر بهترین وکیل مشهد معرفی انواع دعوای طلاق توسط وکیل طلاق توافقی در مشهد دعوای طلاق به درخواست زوج با حضور وکیل طلاق توافقی در مشهد دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) با حضور وکیل مهریه در مشهد توافق زوجین برای طلاق با حضور وکیل طلاق تواف...

وکیل طلاق توافقی در مشهد ظرف مدت 20 روز وکیل طلاق توافقی در مشهد و معرفی وکلای طلاق توافقی در مشهد که مورد تأیید ایران وکیل می باشند: فهرست مطالب وکیل طلاق توافقی در مشهد ظرف مدت 20 روز تعریف نکاح دائم خواستگاری نامزدی بر هم زدن نامزدی و آثار آن توسط وکیل خانواده در مشهد وصول خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی توسط بهترین وکیل در مشهد شرائط اساسی نکاح و وکالت به وکی...

وکیل نفقه در مشهد وکیل نفقه در مشهد وکیل در مشهد: وکیل نفقه در مشهد: در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می¬شود. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: ارائه دادخواست طلاق مانع از تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه نیست، شماره وکیل در مشهد. وک...

وکیل مهریه در مشهد مهر در مورد نکاح دائم وضعیت مهریه در صورت به هم خوردن نامزدی نامزدی مدت ندارد و مادام که یکی از زوجین آن را بر هم نزده است باقی خواهد بود. این است که مادۀ «1035» قانون مدنی میگوید: «وعدۀ ازدواج ایجاد علقۀ زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میت...

.container-list, .cardb {display: none;} وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور: تعیین نفقه باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند و اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور ساکن بوده اند، فاقد توجیه قانونی است. وکیل در مشهد: اگر زو...