حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

وکیل خانواده در مشهد وکیل خانواده در مشهد و معرفی وکلای مورد تأیید ایران وکیل.فهرست مطالبوکیل خانواده در مشهدمعرفی دعاوی طلاق از نظر بهترین وکیل مشهدمعرفی انواع دعوای طلاق توسط وکیل طلاق توافقی در مشهددعوای طلاق به درخواست زوج با حضور وکیل طلاق توافقی در مشهددعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) با حضور وکیل مهریه در مشهدتوافق زوجین برای طلاق با حضور وکیل طلاق تواف...

وکیل طلاق توافقی در مشهد ظرف مدت 20 روز وکیل طلاق توافقی در مشهد و معرفی وکلای طلاق توافقی در مشهد که مورد تأیید ایران وکیل می باشند:فهرست مطالبوکیل طلاق توافقی در مشهد ظرف مدت 20 روزتعریف نکاح دائمخواستگارینامزدیبر هم زدن نامزدی و آثار آن توسط وکیل خانواده در مشهدوصول خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی توسط بهترین وکیل در مشهدشرائط اساسی نکاح و وکالت به وکی...

وکیل نفقه در مشهد وکیل نفقه در مشهدوکیل در مشهد: وکیل نفقه در مشهد: در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می¬شود.وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: ارائه دادخواست طلاق مانع از تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه نیست، شماره وکیل در مشهد.وک...

وکیل مهریه در مشهد مهر در مورد نکاح دائم وضعیت مهریه در صورت به هم خوردن نامزدینامزدی مدت ندارد و مادام که یکی از زوجین آن را بر هم نزده است باقی خواهد بود. این است که مادۀ «1035» قانون مدنی میگوید: «وعدۀ ازدواج ایجاد علقۀ زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میت...

.container-list, .cardb {display: none;} وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشوروکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور: تعیین نفقه باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند و اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور ساکن بوده اند، فاقد توجیه قانونی است.وکیل در مشهد: اگر زو...