حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

وکیل رابطه نامشروع در مشهد وکیل رابطه نامشروع در مشهد وکیل در مشهد: با یکدیگر صحبت کردن و در خودرو نشستن، رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود. وکیل رابطه نامشروع در مشهد: وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات است. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی‌تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به ف...

وکیل کیفری در مشهد وکیل در مشهد و وکیل کیفری در مشهد وکیل کیفری در مشهد وکیل در مشهد: یکی از وظایف مهم دادستان تعقیب متهمان به لحاظ حیثیت عمومی جرم است، ماده‏ی ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‏دارد: «تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی بامدعی خصوصی است». پرسش) آیا با احراز ...

وکیل چک در مشهد وکیل چک در مشهد وکیل چک در مشهد: بزه صدور چک بلامحل جرم مادی صرف (جرم با مسئولیت مطلق) است و نیازی به اثبات سوءنیت ندارد. وکیل در مشهد: در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است. وکیل چک در مشهد: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیـه چک بلامحـل منتهـی به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، تاریـخ صـدور چک است نه تا...

وکیل ملکی در مشهد وکیل ملکی در مشهد مفهوم مال از نظر وکیل ملکی در مشهد وکیل در مشهد: از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛ ۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مال...

وکیل خیانت در امانت در مشهد وکیل خیانت در امانت در مشهد وکیل در مشهد: حکم به رد مال در خیانت در امانت، مستلزم تقدیم دادخواست است. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: فروشنده نمی‌تواند آنچه را که در قالب بیع فروخته است همزمان بصورت امانت نزد مشتری به امانت بسپارد، در نتیجه عدم استرداد مبیع خیانت در امانت نخواهد بود، شماره وکیل در مشهد. وکیل خیانت در امانت در مشهد مورد تأیید ایران وکی...

وکیل ارث در مشهد وکیل ارث در مشهد وکیل در مشهد: قانون مدنی مقرّرات مربوط بارث را مانند بسیاری از مقرّرات دیگر از حقوق امامیه اقتباس نموده است و در ترتیب موضوعات. نیز پیروی خود را از دست نداده و کتب فقها را سرمشق قرار داده است. یکی از تأسیسات اجتماعی که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر بکار رفته ارث میباشد. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: در ادوار تاریخ ملل، ارث بر عادات متداوله اجت...

وکیل کلاهبرداری در مشهد وکیل کلاهبرداری در مشهد وکیل کلاهبرداری در مشهد: مطابق ماده ۶۹۷ ق.م.ا لازمه جرم افترا آن است که مرتکب امری را که مطابق قانون جرم محسوب می شود صریحا به دیگری نسبت دهد. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: به عبارت دیگر، عنوان جرم انتسابی باید به گونه ای باشد که احتمال خلاف در آن و داشتن معانی مختلف منتفی و عنوان انتسابی همان عنوانی باشد که قانون آن را جرم می شنا...

وکیل سفته در مشهد وکیل سفته در مشهد وکیل سفته در مشهد: چون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت می‏بایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض  و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند. وکیل در مشهد: عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اع...

وکیل خوب در مشهد وکیل خوب در مشهد وکیل خوب در مشهد: اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده. وکیل در مشهد: کارآموزان وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، امکان وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارند. وکیل پایه ...

وکیل سرقت در مشهد وکیل سرقت در مشهد وکیل سرقت در مشهد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نیز بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده‏ی ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرایم به طور کلی به دو دسته ی قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسیم می‏شوند و دسته سومی وجود ندارد بنابراین بند دوم ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده ...