حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

مسعود سلطانی وکیل پایه یک دادگستری
مسعود سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای: خراسان تلفن همراه وکیل: 09152007763 تلفن دفتر وکالت: 05138404116 نشانی دفتر وکالت: مشهد - احمدآباد - رضا ۳۳ - پلاک ۳۱۴سوابق تحصیلیکارشناسی ارشد کارشناس ارشد حقوقکارشناسی کارشناس حقوق...

وکیل رابطه نامشروع در مشهد وکیل رابطه نامشروع در مشهدوکیل در مشهد: با یکدیگر صحبت کردن و در خودرو نشستن، رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.وکیل رابطه نامشروع در مشهد: وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات است.وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی‌تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به ف...

وکیل کیفری در مشهد وکیل در مشهد و وکیل کیفری در مشهدوکیل کیفری در مشهد وکیل در مشهد: یکی از وظایف مهم دادستان تعقیب متهمان به لحاظ حیثیت عمومی جرم است، ماده‏ی ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‏دارد:«تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی بامدعی خصوصی است».پرسش) آیا با احراز ...

وکیل چک در مشهد وکیل چک در مشهد وکیل چک در مشهد: بزه صدور چک بلامحل جرم مادی صرف (جرم با مسئولیت مطلق) است و نیازی به اثبات سوءنیت ندارد.وکیل در مشهد: در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است.وکیل چک در مشهد: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیـه چک بلامحـل منتهـی به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، تاریـخ صـدور چک است نه تا...

وکیل ملکی در مشهد وکیل ملکی در مشهدمفهوم مال از نظر وکیل ملکی در مشهد وکیل در مشهد: از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مال...

وکیل خیانت در امانت در مشهد وکیل خیانت در امانت در مشهدوکیل در مشهد: حکم به رد مال در خیانت در امانت، مستلزم تقدیم دادخواست است.وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: فروشنده نمی‌تواند آنچه را که در قالب بیع فروخته است همزمان بصورت امانت نزد مشتری به امانت بسپارد، در نتیجه عدم استرداد مبیع خیانت در امانت نخواهد بود، شماره وکیل در مشهد. وکیل خیانت در امانت در مشهد مورد تأیید ایران وکی...

وکیل ارث در مشهد وکیل ارث در مشهدوکیل در مشهد: قانون مدنی مقرّرات مربوط بارث را مانند بسیاری از مقرّرات دیگر از حقوق امامیه اقتباس نموده است و در ترتیب موضوعات. نیز پیروی خود را از دست نداده و کتب فقها را سرمشق قرار داده است. یکی از تأسیسات اجتماعی که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر بکار رفته ارث میباشد.وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: در ادوار تاریخ ملل، ارث بر عادات متداوله اجت...

وکیل کلاهبرداری در مشهد وکیل کلاهبرداری در مشهدوکیل کلاهبرداری در مشهد: مطابق ماده ۶۹۷ ق.م.ا لازمه جرم افترا آن است که مرتکب امری را که مطابق قانون جرم محسوب می شود صریحا به دیگری نسبت دهد.وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: به عبارت دیگر، عنوان جرم انتسابی باید به گونه ای باشد که احتمال خلاف در آن و داشتن معانی مختلف منتفی و عنوان انتسابی همان عنوانی باشد که قانون آن را جرم می شنا...

وکیل سفته در مشهد وکیل سفته در مشهدوکیل سفته در مشهد: چون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت می‏بایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض  و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند.وکیل در مشهد: عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اع...

وکیل خوب در مشهد وکیل خوب در مشهدوکیل خوب در مشهد: اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.وکیل در مشهد: کارآموزان وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، امکان وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارند.وکیل پایه ...