رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و بیشتر بخوانید

وکالت در دعاوی حقوقی

وکیل حقوقی دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی، نکات تخصصی ویژه ای دارند. یکی از این نکات، تمیز دادن موضوعیت پرونده ها در ابتدای بررسی از یکدیگر است که بسیار در پیشبرد سریع پرونده و موفقیت پرونده تأثیر دارد. موارد بیشتر بخوانید

اسناد در وجه حامل!

اسناد در وجه حامل و نکات آن اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام بیشتر بخوانید

حقوق قانونی کارگران

 میزان حداق حقوق و مزایا : بخشنامه دستمزد ۱۳۹۱ بخشنامه حداقل دستمزد ۱۳۹۰ خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد ۱۳۹۰   جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در مورد کارگران با قرارداد موقت بیشتر بخوانید

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰ لایحه اصلاح بیشتر بخوانید

سوالاتی درباره مشاغل سخت و زیان آور

۱ – کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟ کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و بیشتر بخوانید

قانون کار

فصل های قانون کال فصل اول – متن قانون کار مصوب.. ۱ فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ ۲ فصل سوم – شرایط کار. ۶ فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار. ۱۱ فصل پنجم – آموزش بیشتر بخوانید