حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

وکیل انحصار وراثت

موضوع کاری وکیل انحصار وراثت پیوند تنگاتنگی با مبحث ارث دارد و لذا پیش از شروع بحث راجع به وکیل انحصار وراثت، می بایست راجع به ارث و احکام آن صحبت کرد. احکام ارث اساساً در قانون مدنی مصوب سال 1314 ذکر شده است و لذا منبع اصلی برای کار وکیل انحصار وراثت است. از دیگر قوانین مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، قانون امور حسبی است که برخی از احکام مربوط به ارث را در خود جای داده است. اکنون در نوشتار پیش رو، طبق مقررات قانونی موجود، به طرح مباحث ارث می پردازیم و در خلال بحث ارث و وکیل انحصار وراثت، به مناسبت به بحث وصیت نیز اشاره می کنیم.

ارث از جمله ی امور حسبی است که احکام متعددی در فقه و قانون ایران از خود به جای گذاشته است. مبحث ارث بعضاً دارای اختلافات شدیدی میان صاحب نظران، فقها و حقوقدانان است. آگاهی از مقررات ارث می تواند ضامن روابط صحیح میان وارثان باشد و از بروز اختلافات احتمالی میان انان جلوگیری کند. خصوصاً اینکه موضوع ارث با موضوع وصیت نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و وصیت خود ممکن است بسیار اختلاف برانگیز باشد. بنابراین استفاده از دانش حقوقی وکیل انحصار وراثت می تواند تا حد زیادی کارگشا باشد.
ارث به واسطه ی فوت شخص مورث به وجود می آید و آثار خود را بار می کند. پس سه شرط برای تحقق ارث وجود دارد:
1 – موت حقیقی یا فرضی شخص مورث؛ از جمله ی مصادیق موت فرضی یا حکمی، ارتداد است.
2 – وجود و حیات وارث حین فوت شخص مورث
3 – وجود اموالی به عنوان ترکه
دو امر موجب ارث می شود:
الف ) نسب؛ به معنای خویشاوندی انتسابی ناشی از خون است.
ب ) سبب؛ به معنای خویشاوندی ناشی از ازدواج است.
به موجب قانون اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:
1- پدر و مادر و فرزندان و اولاد فرزندان.
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
3- عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و اولاد آن ها.
نکته ی بسیار مهم در بحث ارث و این طبقه بندی، این است که وارثین هر طبقه وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه ی قبل کسی نباشد.

ممکن است شخصی هم به واسطه ی نسب وهم به واسطه ی سبب، خویشاوند شخص متوفی باشد. در این صورت وی به جهت هر دوی آن موجبات، ارث خواهد برد. در فرض جمع دو نسب نیز، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد. یعنی طبقات یا درجات ارث رعایت نشود که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
آیا پس از موت شخص مورث، تمامی اموال وی به ارث می رسد؟ خیر؛ پیش از هر چیز از ماترک شخص متوفی، مخارج کفن و دفن او برداشت می شود. سپس از مقدار باقی مانده، دیون فرد متوفی پرداخت می شود تا حقوق بستان کاران رعایت شود. پس از این، واجبات مالی شخص متوفی نظیر خمس و زکات و حج او در صورت استطاعت پرداخت می شود. پس از این، ماترک خالص باقی می ماند که از ماترک خالص، یک سوم آن مربوط به وصیت است. در واقع شخص متوفی، می توانسته است تا یک سوم ماترک خالص خود را وصیت کند. آن دو سوم باقی مانده، مشمول احکام ارث خواهد شد. البته چنانچه شخصی وصیتی نکرده باشد، تمام آن ماترک خالص به عنوان میراث به وارثان منتقل می شود. بنابراین چنانچه این ترتیب ها رعایت نشود و دیون بستان کاران پرداخت نشود، هر یک از وارثان به نسبت سهم الارث خود در برابر بستان کاران مسؤول است و باید آن را ادا کند. استفاده از وکیل انحصار وراثت مسلط بر مباحث ارث، می تواند  ضامن حفظ هر چه بیشتر حقوق اشخاص باشد.
به موجب ماده ی 875 قانون مدنی، شرط وراثت زنده بودن شخص وارث در حین فوت مورث است و اگر وارث حمل باشد، یعنی هنوز در شکم مادر باشد، در صورتی ارث می برد که نطفه ی او در حین فوت مورث منعقد بوده و زنده هم متولد شود. گفتنی است چنانچه در زنده متولد شدن حمل شک شود، اصل بر عدم زنده متولد شدن او است. در این شرایط ممکن است قبل از متولد شدن طفل، تقسیم ترکه شود. در این شرایط فروض مختلفی راجع به خویشاوندان نسبی و سببی پیش می آید که بحث تفصیلی آن را باید در مباحث تخصصی حقوقی راجع به ارث یافت. همچنین تعیین جنسیت حمل نیز ضروری و مؤثر است.

اکنون لازم است تا راجع به یکی از موضوعات مهم مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، یعنی موانع ارث بپردازیم. برخی از عوامل، مانع ارث بردن می شود که این موارد عبارتند از قتل، کفر، لعان و ولادت ناشی از زنا. قتل از موانع ارث است و لذا  کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود. بدین ترتیب چنانچه فرزندی پدر خویش را بکشد، دیگر از او ارث نخواهد برد. البته سایر بستگان آن فرزند از ارث بردن منعی ندارند. این قتل می بایست عمدی باشد.
کفر از موانع ارث است. شخص کافر از شخص مسلمان ارث نمی برد و این به دلیل وجود قاعده ی نفی سبیل است. بدین ترتیب که غیر مسلمانان نباید بر مسلمانان سلطه و از جمله سلطه ی مالی داشته باشند. منظور از کافر، هر غیر مسلمانی است و شامل ادیان الهی، دارای کتاب، بدون کتاب و غیره می شود. هیچکدام از این افراد از شخص مسلمان ارث نمی برند. اما بر عکس این امر چگونه است؟ آیا شخص مسلمان از شخص کافر ارث می برد؟ آن طور که گفته شده است، شخص مسلمان از شخص کافر ارث می برد و در این خصوص منعی وجود ندارد. حتی اگر کافر دارای فرزندانی غیر مسلمان باشد، تنها فرزند مسلمان او تمامی ارث را از آن خود می کند. البته باید گفت که این حکم در تعارض با برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حقوق اقلیت های دینی و خصوصاً احوال شخصیه ی آنان را به رسمیت شناخته است. حل این تعارض، مستلزم دانش حقوقی لازم در خصوص ارتباط میان قوانین عادی و اساسی است و البته از بحث فعلی ما در خصوص وکیل انحصار وراثت دور است.
لعان یکی از موضوعات تخصصی فقهی حقوقی است و می بایست مورد توجه وکیل انحصار وراثت باشد. لعان اجمالاً عبارت از این است که مردی به زن خویش نسبت زنا دهد ولی نتواند ان را با ادله ی قانونی اثبات کند. در این شرایط، مرد چهار بار قسم می خورد و اگر زن نیز چهار بار بر انکار ادعای مرد قسم یاد کند، لعان ایجاد می شود؛ یعنی آن دو زوجین از یکدیگر جدا می شوند و حرمت ابدی میان آن ها به وجود می آید. در این شرایط، آن دو در صورت فوت، از یکدیگر ارث نخواهند برد. یک صورت دیگر از لعان، این است که مرد بگوید فرزند مورد نظر، از من نیست و لذا به صورت غیر مستقیم به زن خویش نسبت زنا دهد. در این فرض نیز در صورت جدایی میان زوجین، فرزند از پدر ارث نخواهد برد و البته پدر هم از فرزند ارث نمی برد. در این فرض، فرزند از مادر ارث خواهد برد.

مهمترین موضوع در تخصص وکیل انحصار وراثت، شناسایی طبقات و درجات ارث است. با بهره گیری از وکیل انحصار وراثت، می توان به راحتی امور راجع به انحصار وراثت را در دادگاه انجام داد. در سهم الارث طبقات مختلف ارث، مواد 906 قانون مدنی به بعد منبع قانونی هستند.
طبقه ی اول عبارت است از از پدر و مادر و فرزندان و اولاد فرزندان. اگر شخص متوفی اولاد یا اولاد اولادی از هر درجه نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر او در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر وی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث می برد. اگر شخص متوفی پدر و مادری نداشته باشد و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه ی متوفی به این طریق تقسیم می شود: اگر تنها یک فرزند موجود باشد، خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد؛ اگر فرزندان متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه ی متوفی بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود؛ اگر فرزندان متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی از آن ها دختر باشد، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
باید گفت که با وجود فرزند، فرزندان او ارث نخواهند برد. یعنی هر گاه فرد متوفی (مورِث) اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولاد فرزند او ارث نمی برند.
راجع به سهم الارث طبقه ی دوم باید گفت که هر گاه برای میت وارث طبقه ی اولی موجود نباشد، ترکه ی متوفی به وارث طبقه ی دوم می رسد. هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مقررات قانون مدنی تقسیم می شود.

بدین ترتیب، هر گاه برای فرد متوفی وراث طبقه ی دوم نباشد، ترکه ی متوفی به وراث طبقه ی سوم می رسد. هر یک از وراث طبقه ی سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند، ترکه بین آن ها بر طبق مواد قانون مدنی تقسیم می شود.
وکلای حاضر درتیم وکلای برجسته پایه یک ایران وکیل، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی راجع به موضوعات داخل در تخصص وکیل انحصار وراثت هستند.
مبحث مهم دیگر در بحث وکیل انحصار وراثت، میراث زوج و زوجه است. زوجین در صورتی از یکدیگر ارث می برند که ازدواج آنان دائمی بوده باشد. زوجین که زوجیت آن ها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. لذا در ازدواج موقت، حکم ارث برای زوجین پیش بینی نشده است. اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی طلاق دهد، هر یک از آن ها که قبل از انقضاء مدت عده بمیرد، دیگری از او ارث می برد. اما اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء مدت عده بوده و یا طلاق از نوع طلاق بائن باشد، دیگر از یکدیگر ارث نمی برند. طلاق رجعی و بائن به چه معناست؟ به موجب قانون طلاق بر دو نوع است: بائِن و رِجعی. در طلاق بائن، شوهر پس از طلاق زن خود، حق رجوع ندارد و تفاوت این دو نوع از طلاق، از جمله در بحث حق رجوع است. حق رجوع برای مرد شناخته شده است و بدین معنا است که شوهر پس از طلاق همسر، می تواند مجدداً و بدون نیاز به خواندن صیغه ی جدید، به همسر خویش رجوع کند و به نظر می رسد که نیازی به رضایت زن در خصوص این بازگشت پیش بینی نشده است. از مثال‌های طلاق بائن که در آن حق رجوع برای مرد وجود ندارد، می‌توان این موارد را ذکر کرد:
1 – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2 – طلاق زن یائسه؛
3 – طلاق خلع و مبارات که تقریباً همان طلاق توافقی تلقی می‌شود.
در مقابل طلاق بائن، طلاق رجعی است. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است. منظور از رجوع در طلاق، هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رجوع و قصد رجوع شوهر کند؛ مانند عذرخواهی یا دوباره در دست نهادنِ حلقه‌ی ازدواج. همانطور که گفته شد، در طلاق بائن ارث وجود ندارد. البته به موجب قانون اگر شوهر در حال مریضی، زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، همسر او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن مجدداً شوهر نکرده باشد.
اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه ی زن متوفی خود را می برد.
همانطور که ملاحظه می شود، مقررات راجع به ارث پیچیدیگی های بسیاری دارد. ارث از جمله ی قواعد آمره است و لذا نمی توان از آن تخطی کرد. در مقابل قواعد آمره، قواعد تکمیلی وجود دارد. قواعد تکمیلی عبارت از قواعدی که در قانون پیش بینی شده است؛ لیکن اشخاص می توانند بر خلاف آن توافق کنند و این توافق، معتبر است. از سوی دیگر، توافق بر خلاف مقررات و قواعد آمره، جایز نیست و ممنوع است. به همین دلیل، شخص نمی تواند چنین مقرر دارد که یکی از ورثه ارث نبرد و یا مقادیر ارث را تغییر دهد.
البته باید گفت که شخص مادامیکه زنده و در حال حیات است، می تواند هر تصرفی که مایل است، در اموال خود انجام دهد و در این زمینه، چارچوبی جز قواعد عمومی حقوق خصوصی وجود ندارد. وصیت نیز همانطور که گفته شد، تنها تا میزان یک سوم کل اموال قابل قبول و اِعمال است و مابقی ماترک، مشمول قواعد آمره ی ارث است.

ایران وکیل با بهره گیری از تخصص و تجارب لازم و استفاده از وکیل انحصار وراثت، آماده ی وکالت در امور ارث و وصیت شهروندان گرامی است. مشاوره حقوقی راجع به ارث نیز از دیگر خدمات قابل ارائه است.
اکنون که با مفهوم ارث و برخی از مهمترین احکام راجع به ارث آشنا شدیم، می بایست راجع به موضوعات مورد تخصص وکیل انحصار وراثت صحبت کرد.
وکیل انحصار وراثت یک وکیل پایه یک دادگستری است که با اخذ وکالت از هریک از اشخاصی که حق درخواست گواهی انحصار وراثت دارند، در شورای حل اختلاف اقدام به ارائه‌ی ادله و پیگیری ضوابط مقرر در قانون نموده تا از این راه گواهی مزبور توسط مرجع صالح صادر شود و ورثه بتوانند از آن گواهی استفاده کنند. با توجه به وجود برخی پیچیدگی‌ها در این خصوص، استفاده از وکیل انحصار وراثت در این میان باعث تسریع در روند پیگیری پرونده می‌شود و از بروز اشکالات دادرسی و همچنین اطاله‌ی روند صدور حکم جلوگیری می‌کند.
برای پاسخ به این سوال که وکیل انحصار وراثت کیست، ابتدا بهتر است مفهوم انحصار وراثت روشن شود. مهم‌ترین مواد قانونی که به بحث ما در این زمینه مربوط می‌شود و طبیعتاً وکیل انحصار وراثت می‌بایست آشنایی کامل با آن داشته باشد، عبارتند از: مواد 360 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 و بند «ت» ماده‌ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که در این نوشتار به هریک اشاراتی می‌شود.
بعد از فوت یک فرد، علی الاصول پس از پرداخت بدهی‌هایش، ماترک وی، یعنی اموالی که از وی باقی مانده است، میان ورثه‌ی متوفی تقسیم می‌شود. تقسیم ترکه همانطور که گفتیم، مستلزم پرداخت یکسری از دیون و واجبات مالی شخص متوفی است.  برای تقسیم ماترک نیاز است که کلیه‌ی ورثه‌ی متوفی با تأیید مرجع قضایی صالح و به درخواست ذینفع یا وکیل انحصار وراثت، مشخص و محصور شوند. بنابراین انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد ورثه‌ی متوفی که امروزه با توجه به بند «ت» ماده‌ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف بوده و این مقام قضایی با مشورت اعضای شورا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می‌نماید. برای تعیین شورای حل اختلاف صالح، می‌توان به ماده‌ی 20 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد و گفت که شورایی صالح است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه‌ی آن بوده است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به امر یاد شده در صلاحیت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن قرار داشته است.
همانگونه که گفته شد در صورتی که وکیل انحصار وراثت بخواهد از طرف هریک از وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، تصدیق انحصار وراثت را تحصیل کند، و یا خود آن افراد چنین قصدی داشته باشند، باید درخواست نامه ‌ای کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده‌ و متوفی و ورثه و اقامت گاه آن ‌ها و نسبتِ بین متوفی و وارث تنظیم نمایند و قاضی شورای حل اختلاف نیز با توجه به آن، اقدام به صدور گواهی مزبور می‌نماید. هرچند در قانون امور حسبی اشاره نشده است، لیکن بر طبق مقررات گوناگون، به همراه داشتن گواهی فوت، شناسنامه‌ی متوفی و مدارک شناسایی وراث متوفی و همچنین مدارک دال بر زوجیت زوج و زوجه و اسناد سجلی ایشان برای گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط ایشان یا وکیل انحصار وراثت آنان لازم و ضروری است.
ضمانت اجرای کیفری عدم درج مشخصات برخی از ورثه، نکته‌ی قابل توجهی است که باید مورد توجه وکیل انحصار وراثت قرار گیرد. تقدیم درخواست گواهی انحصار وراثتی که در آن تعمداً به مشخصات یک یا چند نفر از ورثه اشاره نشده است و بنابراین ورثه‌ی متوفی به غلط، منحصر در افراد مذکور در درخواست شده‌ اند، به موجب قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 جرم بوده و شخص خاطی بنا به تشخیص قاضی دادگاه کیفری، مشمول مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

در مورد این پرسش که آیا مشخصات جنین نیز در گواهی انحصار وراثت درج می‌شود یا خیر، با توجه به آن که در ماده‌ی 957 قانون مدنی چنین آمده است که جنین مشروط به زنده متولد شدن از مورث خود ارث می‌برد، لذا مشخصات جنین نیز در درخواست انحصار وراثت توسط ورثه یا وکیل انحصار وراثت درج می‌شود و عدم ذکر آن از سوی هر یک از آنان، چنانچه با سوء نیت همراه باشد، فرد خاطی را وفق مقررات قانونی مستحق اعمال مجازات می‌گرداند. در مورد این پرسش، باید اضافه کرد که این فرض، غالباً در مواردی پیش می‌آید که متوفی، پدر جنین باشد؛ چراکه با فوت مادر معمولاً جنین نیز جان خود را از دست می‌دهد. همچنین جنین در هنگام فوت مورث خود باید زنده باشد و قرینه‌ی زنده بودن جنین، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث است؛ البته به شرط آنکه جنین زنده نیز متولد شود؛ هرچند که در مدت اندکی پس از به دنیا آمدن بمیرد. ملاک زنده متولد شدن جنین، استقلال پیدا کردن جنین از لحاظ حیات از مادر است؛ حتی اگر بسیار کوتاه باشد. بنابراین حتی اگر جنین مزبور از رحم مادر خود خارج شود، ولی هنوز مستقلاً حیات پیدا نکرده باشد، نمی‌توان وی را مستحق ارث دانست. لذا بهتر است وکیل انحصار وراثت با چنین مسائلی نیز که راجع به ملاک ‌های احراز زنده بودن و یا حتی متوفی بودن افراد است، آشنایی داشته باشد.

به موجب ماده‌ی 878 قانون مدنی، هرگاه در حین فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد، تقسیم ترکه صورت نمی‌پذیرد تا تکلیف جنین روشن شود. بنابراین اگر جنین در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن ورثه‌ی دیگر شود، دادگاه از تقسیم ماترک خودداری خواهد کرد. به عنوان مثال چنانچه متوفی تنها یک پسر جنین و دو خواهر داشته باشد، با توجه به آنکه فرزند از طبقه‌ی اول، وراث طبقه‌ی دوم یعنی دو خواهر را از ارث محروم می‌کند، لذا دادگاه تا تعیین تکلیف راجع به آن جنین، از تقسیم ترکه خودداری می‌نماید. البته اگر جنین مانع از ارث بردن ورثه‌ی دیگر نباشد، مانند آنکه متوفی دارای دو پسر باشد که یکی از آن دو، حین فوت مورث جنین است، در این صورت دادگاه طبق ماده‌ ی 878 قانون مدنی، معادل سهم دو پسر را برای آن پسر جنین کنار خواهد گذاشت. پیچیدگی ‌های این امر و امور مشابه، نیازمند راهنمایی گرفتن از وکیل انحصار وراثت و یا سایر افراد متخصص است.
در مورد مستندات درخواست صدور تصدیق انحصار وراثت، باید گفت که هرچند گستره‌ی ادله ‌ای که وکیل انحصار وراثت می‌تواند برای صدور این گواهی به مرجع صالح تقدیم نماید، مشمول قاعده‌ی عام ادله‌ی اثبات در امور مدنی است و شامل اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم است؛ لیکن آنچه در این میان بیشتر کاربرد دارد و قابلیت استناد بیشتری در مرجع قضایی دارد، اسناد ثبت احوال است. به موجب ماده‌ی 992 به بعد قانون مدنی، سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود و امور زیر باید ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوص مقرر است، به دائره ی سجل احوال اطلاع داده شود:
– ولادت هر طفل و هم چنین سقط هر جنین که بعد ازماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
– ازدواج اعم از دائم و منقطع.
– طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چنین بذل مدت.
– وفات هر شخص.
همچنین باید اضافه نمود که اعتبار چنین اسنادی اگر شرایط مندرج در قانون را دارا باشد، برابر با اسناد رسمی بوده و ادعای انکار و تردید نسبت به آن ها پذیرفته نخواهد بود و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل نمود.
از جمله ی ادله‌ ی دیگری که ورثه یا وکیل انحصار وراثت می‌تواند در انحصار ورثه بدان ‌ها استناد کند، شهادت شهود یا استشهاد محلی است که در این صورت شورای مزبور می‌تواند گواه‌ ها را احضار نموده و گواهی آنان را بشنود و چنانچه گواه در خارج از محل دادگاه ساکن باشد، تحقیق از گواه به وسیله‌ی دادگاه محل اقامت وی یا نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت او به عمل خواهد آمد.

با توجه به این که سهم الارث هریک از بازماندگان متوفی پس از مشخص شدن همه ی وراث وی تعیین می‌شود، لذا صدور این گواهی به عنوان پیش‌شرط کلیه‌ی اقدامات بعدی در راستای تقسیم ماترک ضروری است. توافق یا مصالحه‌ی هر یک از ورثه‌ی متوفی قبل از اخذ تصدیق انحصار وراثت، نامعتبر خواهد بود. بدیهی است که برای تشخیص سهم الارث، یعنی نسبت های مذکور در قانون، تقویم کل اموال متوفی ضروری است.
در مورد تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت، پس از آنکه وکیل انحصار وراثت اقدام به درخواست گواهی مزبور نمود، شورا درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار یا محلی آگهی می‌نماید و در نهایت پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، در صورتی که معترضی نباشد، دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده‌ی تصدیق انحصار وراثت را از جمله برگ شناسنامه و شهادت شهود، در نظر گرفته و گواهی مبنی بر وراثت، تعداد وراث و نسبت وراث به متوفی، صادر می نماید. نکته‌ی حایز اهمیت آن است که اگر ورثه معلوم نباشند، یا برای تصفیه‌ی ترکه قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق و گواهی انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نخواهد بود و در صورت درخواست هریک از ورثه یا اشخاص ذینفع یا وکیل انحصار وراثت، تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد. همچنین در ماده‌ی 364 قانون امور حسبی، مرجع صادر کننده‌ی گواهی حصر وراثت، چنانچه بهای ترکه کمتر از مبلغ ده میلیون ریال باشد، ملزم به انتشار آگهی در روزنامه نیست و بدون آن، به درخواست صدور گواهی حصر وراثت اقدام می نماید. همچنین در انتهای ماده‌ی پیش‌گفته آمده است که در مورد وراث روستاییان، در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق، یعنی بیش از 1000000 ریال باشد، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستا ی محل اقامت متوفی، اکتفا خواهد شد.

در مهلت یک ماهه پس از انتشار آگهی مذکور، اشخاصی که حق خود را در این رابطه در معرض تهدید می‌بینند، می‌توانند به درخواست تقدیمی برای انحصار وراثت اعتراض کنند. آنان همچنین می‌توانند درخواست و اعتراض خود را به وکیل انحصار وراثت تقدیم کنند. به عنوان مثال چنانچه یکی از ورثه مشخصات خود را در درخواست انحصار وراثت نیافت، یا مشخصات وی به صورت کامل یا صحیح درج نشده بود، می‌تواند نزد مرجع صالح که همان شورای حل اختلاف است، به درخواست مزبور اعتراض کند. شورا در این صورت، جلسه ‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده‌ی گواهی انحصار وراثت اطلاع می‌دهد و پس از رسیدگی به اعتراض فرد، مبادرت به صدور رأی نموده که این تصمیم وفق مقررات شورای حل اختلاف در حدود قانونی نزد مرتجع ذی صلاح قابل شکایت است.
همانگونه که در ماده‌ی 367 قانون امور حسبی آمده است، در کلیه‌ی مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است، می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت صادره در موردی که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است هم اعتراض کند.
اعتراض از جانب اشخاص محجور نظیر صغیر و مجنون، و نیز اشخاص غایب نیز ممکن است. البته به صورت کلی پس از نصب قیم برای اشخاص محجور، کلیه‌ی امور حقوقی آنان توسط قیم انجام می‌شود. به صورتی ویژه، در ماده‌ی 368 قانون امور حسبی آمده است که مادامی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض کند.

در مورد آثار مترتب بر صدور گواهی انحصار وراثت برای وراث باید گفت که پس از صدور تصدیق نامه‌ی انحصار وراثت، هر یک از ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند بر اساس گواهی صادر شده، اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند و در این صورت مدیون یا متصرف باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن ‌ها تسلیم نمایند و با تسلیم مال یا تأدیه‌ی دین در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول یا مال متعلق به متوفی را دریافت نموده است. همچنین با توجه به ماده‌ی 371 قانون امور حسبی، مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌پردازد، می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از او بخواهد.
همانگونه که گفته شد تصدیق انحصار وراثت از جانب ورثه‌ی متوفی یا افرادی که خود را ذینفع می‌دانند به عمل می‌آید؛ حال چنانچه این درخواست از جانب ورثه‌ی متوفی باشد، دادگاه به موجب ماده ی 373 قانون امور حسبی موظف است که حصه ی هرکدام از ورثه را معین نماید.
هم چنین در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام مورث ثبت شده است، به نام آن‌ ها ثبت گردد، باید تصدیق انحصار وراثت را، که مطئمن‌تر آن است که توسط وکیل انحصار وراثت اخذ شود، یا رونوشت گواهی شده‌ی آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد، به اداره ثبت تسلیم نمایند.
به صورت خلاصه باید گفت که ابتدا می بایست هزینه های کفن و دفن از ماترک متوفی کسر شود. پس از این، دیون فرد و سپس واجبات مالی شخص متوفی کسر می شود. آن چه که باقی می ماند، ماترک خالص است. حداکثر تا یک سوم این مقدار باقی مانده، می تواند مشمول وصیت تملیکی قرار گیرد. برای احتساب وصیت باید سه کار انجام شود که عبارتند از:
الف – تعیین مقدار ثلث اموال خالص
ب – تعیین مقدار وصیت شده ( موصی به )
ج – کاهش وصیت های زاید بر مقدار یک سوم
اگر تمامی آن یک سوم مال و یا بیشتر از آن، مورد وصیت قرار گرفته باشد، تنها یک سوم کسر می شود و دو سوم، مشمول ارث می شود. اگر کمتر از یک سوم کل اموال خالص مورد وصیت قرار گرفته باشد، مابقی، مشمول مقررات و تقسیمات ارث می شود.
به دلیل تشابه زیاد و دخالت مقررات وصیت در ارث، توضیح مختصری راجع به وصیت لازم است. وصیت در قانون مدنی ایران بر دو نوع است: تملیکی و عهدی. بحث ما در ارث، همان وصیت تملیکی بود که عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. در وصیت عهدی وصیت کننده موصی،
کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له و مورد وصیت موصی به نامیده می شود.
در مورد وصیت عهدی نیز می بایست وکیل انحصار وراثت اطلاعات لازم را داشته باشد. موصی می تواند یک یا چند نفر را به عنوان وصی معین نماید و در صورت تعداد اوصیاء باید به نحو اجتماع عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک در وصیت نامه. علاوه بر این، موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر نیز به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است و یا اینکه از قرائن معلوم شود. وصی باید بر طبق وصایای شخص موصی رفتار کند و گرنه ضامن و منعزل خواهد بود.
اما در مورد وصیت تملیکی باید گفت که تملیک بها صرف وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی. پس قبولی وی شرط است و چنانچه قبول نکند، وصیت قابل اجرا نیست و لذا نوبت به اجرای ارث می رسد. به همین دلیل است که ورثه‌ی شخص موصی متوفی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادامکه موصی له رد یا قبول خود را به آن ها اعلام نکرده است. باید تکرار کرد که نسبت به موصی له، رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است. البته وصیت به استفاده ی مال در امر غیر مشروع باطل است. وصیت به مازاد بر یک سوم ترکه نافذ نیست مگر به اجازه ی وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. میزان یک سوم دارایی، به اعتبار دارایی فرد متوفی در حین وفات معین می شود و نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
شخصی که بر او وصیت شده است نیز شرایطی دارد از جمله اینکه باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. وصیت برای حمل نیز صحیح است و تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود. اگر اشخاصی که بر آن ها وصیت می شود ( موصی لهم ) متعدد و محصور باشند، مال مورد نظر ( موصی به ) بین آنها به تساوی تقسیم می شود مگر این که شخص موصی طور دیگری مقرر داشته باشد.

وکیل انحصار وراثت در ایران وکیل، اقدام به ارائه‌ی ادله و پیگیری ضوابط مقرر در قانون می کند تا از این راه، گواهی مربوط از سوی مرجع صالح صادر شود و ورثه بتوانند از آن گواهی استفاده کنند و به سهم الارث های خود دست یابند. بهره گیری از وکیل انحصار وراثت باعث تسریع روند پیگیری پرونده ی انحصار وراثت می‌شود و از بروز اشکالات احتمالی جلوگیری می‌کند.
تیم حقوقی ایران وکیل با کادری متخصص و با تجربه متشکل از وکلای پایه یک دادگستری است و همچنین کارشناسان با سابقه و خبره در تمامی زمینه های حقوقی، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی در زمینه های حقوقی داخلی، حقوق بین الملل و سایر زمینه های حقوقی و از جمله وراثت است.