حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

شیوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چگونه است؟

شیوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه

تعریف اجرت المثل

اجرت المثل دارای یک مفهوم عمومی است و به بسیاری از مسئولیت ها اطلاق می شود. به طور مثال در زمینه استفاده از ملک یا اشیاء، این مفهوم با عنواناجرت المثل ایام تصرف یاد می شود. این مفهوم در زندگی مشترک و در مبانی حقوقی اصطلاح دیگری دارد که به آن اجرت المثل ایام زوجیت می گویند و در واقع یکی از حقوق شرعی و قانونی زن در زندگی زناشویی است. در اینجاست که بحث مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مطرح می شود.

تعریف اجرت المثل ایام زوجیت

مفهوم اجرت المثل در طول زندگی مشترک، در واقع همان دستمزد یا حقوقی است که قانون برای زنان در قبال انجام امور خانه به دستور شوهر در نظر گرفته است. با اتکا به این قانون هیچ مردی نمی تواند تا زمانی که حقوق زوجه خود را به صورت تمام و کمال پرداخت نکرده او را طلاق دهد. بدیهی افزایش مدت زمان زندگی مشترک بر میزان این اجرت می افزاید و همین امر از طلاق های بی دلیل برخی مردان جلوگیری می کند.

لازم به ذکر است اجرت زن به فعالیت هایی غیر از موارد تمکین عام و خاص تعلق می گیرد. این بدین معنی است که زوجه در قبال هر فعالیتی به  غیر از آن دسته از وظایفی که از طرف شرع و قانون برای وی تعیین نموده و وظایف زناشویی می تواند دستمزد دریافت نماید.

نحوه مطالبه اجرت المثل زوجه چگونه است؟

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در سال ۱۳۷۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، صراحتاً به شرایطی که زن در آن میتواند داخواست اجرت المثل را ارائه دهد، اشاره می کند. این شرایط شامل موارد زیر است:

  • اجرت المثل باید بعد از طلاق مطالبه شود.
  • در شروط ضمن عقد به شروط مالی اشاره نشده باشد.
  • تقاضای طلاق از سوی زن مطرح نشده باشد.
  • در صورتی که تقاضای طلاق توسط مرد مطرح می شود، تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء رفتار زن اثبات نشود.

در این قانون عنوان می شود که پس از طلاق، در صورتی که زن اقدام به درخواست اخذ حق الزحمه در قبال فعالیت های خارج از وظیفه شرعی خود نماید، دادگاه پس از سعی در مصالحه نسبت به درخواست ارائه شده، نسبت به دادخواست وی بررسی و اقدام می نماید. همچنین زن می تواند برای ارائه دادخواست اجرت المثل و مشاوره به وکیل خانواده مراجعه نماید.

اجرت المثل پس از فوت شوهر چگونه است؟

همانطور که ذکر شد، زن در صورت درخواست طلاق از سوی مرد می تواند حق الزحمه خود را دریافت نماید. بنابراین در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص امکان مطالبه و محاسبه اجرت المثل زن در صورت فوت شوهر وجود ندارد. این امر از طرف شورای نگهبان نیز خلاف شرع تشخیص داده شده است. از طرف دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره اجرت المثل زوجه را به ماده ۹۴۸ در زمینه ارثیه زن و شوهر الحاق ننموده و در مقابل الحاقیه این تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی در باب استیفاء می باشد. تمام دلایل فوق، شاهدی براینست که تعلق حق الزحمه به زن پس از فوت شوهر خلاف قانون می باشد.

شیوه محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت به چه طریقی است؟

طبق ماده ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون مدنی، محاسبه اجرت المثل زن و تعیین میزان آن به کارشناس مرتبط ارجاع داده می شود. معیار تعیین کننده این مبلغ وضع مالی مردم نیست. اما به طور کلی معمولاً به زنان شاغل اجرت المثل کمتری تعلق می گیرد. جایگاه اجتماعی و شئون خانواده پدری زن، تحصیلات و تعداد فرزندان، فرزندان پسر و تغذیه فرزندان از شیر مادر نیز در تعیین میزان حق الزحمه زن تأثیرگذارند.

جالب است بدانید زنانی که همسر دوم شوهر بوده و فرزندان قبلی او را بزرگ نموده اند می توانند اجرت المثل بیشتری دریافت کنند. اما به دوران عقد یا هر زمانی که زن در خانه شوهر نبوده باشد، حق الزحمه ای تعلق نمی گیرد.