حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

شرایط ضمن عقد ازدواج

شرایط ضمن عقد ازدواج

قانون مدنی و شرع اسلام، ازدواج را قراردادی دانسته اند بین زن و مرد که هر کدام حق و حقوق مشخص و وظایف مشخصی دارند. زن پس از عقد بسیاری از حق و حقوق ابتدایی خود نظیر بیرون رفتن از منزل، کار کردن، تحصیل و … را به شوهر بخشیده و در مقابل، نفقه، مهریه و اجرت المثل دریافت می نماید. اما این حکم قطعی نیست. به خصوص که در سال های اخیر و با آگاهی زنان نسبت به حقوق خود، شروط ضمن عقد برای زنان بیشتر مطرح شده است. به صورتی که زن می تواند در قسمت شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، شرایط ازدواج و شرایط عقد خود را تعیین نماید.

از جمله این شروط که طرفداران زیادی در بین زنان دارد، گرفتن حق طلاق برای زن است. اما قبل از آن خوب است با مفاد عقدنامه ازدواج آشنا شده و شرایط عقد دائم یا همان شرایط عقد ازدواج را بدانید.

همانطور که در مقالات قبلی نیز ذکر شد و در بندهای عقدنامه ازدواج ملاحظه نمودید، زن به محض اینکه صیغه عقد جاری شود، حق خروج از منزل، حق کار، حق تحصیل، حق طلاق، حق مسکن و … را به اختیار شوهر خود می گذارد. اما با در نظر گرفتن شروط ضمن عقد ازدواج در عقدنامه، می تواند این اختیارات را خود به دست آورد.

در واقع مطرح کردن شرایط ازدواج از طرف خانواده دختر به صورت عرفی، مرسوم بوده است، اما مکتوب کردن آن ها و در نظر گرفتن شرایط ضمن عقد برای زنان، در جامعه پر هرج و مرج امروز، بر اعتماد دختران برای راضی شدن به امر ازدواج می افزاید.

هرچند امروزه اکثر زنان حتی با اصرار شوهر به کار در خارج از منزل و تحصیل می پردازند، اما شرایط گذر جامعه از سنتی به مدرنیته حکم می کرد تا زنان شرایط ضمن عقد ازدواج را جدی تر بگیرند.

نمونه شروط ضمن عقد را می توانید از اینجادانلود کنید.

از آنجایی که در ازدواج موقت، محدودیت های ازدواج دائم وجود ندارد، در نتیجه شروط ازدواج موقت برای عقد مفهوم خاصی ندارد. جز آنکه طرفین از عقد موقت راضی بوده و بر سر مدت صیغه و مهریه صیغه توافق نمایند.

حق طلاق

در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳، و در شرع مسلم حق ارائه دادخواست طلاق به مرد داده شده است. اما زن می تواند در تنظیم شرایط ضمن عقد برای ازدواج، این حق را برای خود نیز داشته باشد. از آنجایی که یکی از مهمترین شرایط باطل شدن عقد دائم، جاری شدن صیغه طلاق است، دادن حق طلاق به زن در بین سایرشروط عقد و شرایط ازدواج اهمیت ویژه ای یافته است.

شرایط حق طلاق برای زن در واقع از او در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای وی دشوار بوده و مرد به دلیل عدم تمایل به پرداخت مهریه، اقدام به دادخواست طلاق نمی کند، حمایت می کند.

اما مسأله حق طلاق زنان در ضمن عقد نیز مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. برای بسیاری این سؤال مطرح می شود که

 وکالت دادن در طلاق به زن آیا صحیح است؟

مخالفان این دیدگاه، عدم وجود پیش زمینه فرهنگی برای پذیرش این موضوع و اعطای حق طلاق از سوی مرد به زن را یکی از دلایل مخالفت خود می دانند. آنها عقیده دارند با پذیرش این موضوع، عزت نفس مرد خدشه دار شده و در نگاه سنتی تر، اعتقاد دارند که زن توانایی تصمیم گیری صحیح ندارد. بنابر این جایز نمی دانند حق طلاق زن از شرایط نکاح باشد.

اما موافقان این دیدگاه از منظر دیگری موضوع را بررسی می کنند. آنها معتقدند که با گرفتن حق طلاق از زن، وی تضعیف شده و اصل اختیار وی به عنوان یک انسان زیر سؤال می رود. آنها زن و مرد را از لحاظ شعور و عزت نفس برابر دانسته و معتقدند هیچ قانونی نباید وجود داشته باشد که جنسی را در مقابل جنس مخالف قوی تر کند.

با مطالعه دقیق تر شروط ضمن عقد در قباله ازدواج می توانیم ببینیم که با در نظر شرایط ضمن عقد، هیچ کدام از زوجین تضیف نمی شوند. در واقع شرایط طلاق از طرف مرد در شروط ضمن عقد برای مردان عنوان شده است. به صورتی که اگر زن حتی با داشتن حق طلاق، بیماری خاصی داشته باشد که بر روان وی تأثیر گذارد یا از سوء رفتاری داشته باشد که خللی در زندگی مشترک زوجین به وجود آورد، مرد می تواند برای طلاق وی از طربق دادگاه اقدام نماید.

طلاق در دوران عقد

همانطور که در مقالات قبلی در باب مهریه ذکر شد، قوانین طلاق در دوران عقد همانند قوانین طلاق در دوران ازدواج است به جز اینکه در صورتی زن و مرد در دوران عقد نزدیکی نداشته باشد، مهریه زن در هنگام طلاق نصف می شود و در صورتی که قبلا تمام آن را دریافت کرده باشد باید نصف آن را  به مرد برگرداند.