تنظیم لوایح دفاعیه در سریع ترین زمان

لایحه دفاعیه بعنوان تکمیل‌کننده شکایت و یا دادخواست است که از سوی اصحاب دعوا یا وکیل آن ها به مقام قضایی تقدیم می شود و گاهی حتی بیانگر درخواست از مرجع قضایی است.
وظیفه وکلای دادگستری ما این است که در مقام دفاع از موکل، تمام داشته‌های خود را در چند سطر از لایحه دفاعیه و با استفاده از لغات و اصطلاحات حقوقی بیان نمایند تا سبب اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم مقتضی با احتساب حقوق موکل گردند. عدم تخصص در تنظیم لوایح و عدم استفاده از واژگان تخصصی قضایی می تواند نتیجه عکس را سبب شده و صدور حکم پرونده را در عین حقانیت موکلین، علیه آن ها تغییر دهد. از این رو ایران وکیل با وکلای پایه یک دادگستری متخصص به شکل تخصصی و حرفه ای، آمادگی خود را در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی و اینترنتی، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست و تنظیم لایحه دفاعیه اعلام می دارد.

شما می توانید از این طریق لایحه حقوقی یا کیفری خود در مرحله بدوی یا تجدید نظر را درخواست دهید. لایحه مذکور توسط وکلای پایه یک متخصص به زودی تنظیم و به شما ارسال خواهد شد.

تنظیم اوراق قضایی

  • فایل ها را به اینجا بکشید

    لایحه دفاعیه در ضرب و جرح عمدی، لایحه دفاعیه کیفری. کلاهبرداری، لایحه دفاعیه فحاشی، لایحه دفاعیه حقوقی، لایحه دفاعیه اعسار، لایحه تجدیدنظرخواهی