حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل کلاهبرداری در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل کلاهبرداری در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص کلاهبرداری

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرم کلاهبرداری ارائه شود. در ابتدا به جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرم کلاهبرداری اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرم کلاهبرداری اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل کلاهبرداری در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب کلاهبرداری به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل کلاهبرداری در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی کلاهبرداری وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم کلاهبرداری در قانون مجازات

ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز این جرم را پیش بینی کرد اما قانونگذار به دلیل افزایش این جرم و وقوع چند کلاهبرداری بزرگ، ناچار شد مقررات خاصی را وضع کند که در این راستا، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ماده یک ان، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل میدهد. در این ماده، می خوانیم: «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه هایا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد و یا حوالجات و یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد کلاهبردار، محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار اگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها با نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر، حکم دهد.

تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز انها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

کلاهبرداری عام و خاص؛ کلاهبرداری دارای یک معنای عام و یک معنای خاص می باشد و معنای خاص آن همان است که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین بیان شده است و صورتهای دیگر کلاهبرداری یعنی جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده یا مجازات کلاهبرداری را در پی دارند، در پایان این مبحث، بیان می شوند.

مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دو نوع مجازات برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است؛ یکی مجازات یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده که مجازات ساده کلاهبرداری می باشد. مجازات دیگر که مجازات مشدد است، عبارت است از دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و انفصال ابد از خدمات دولتی. رد مال به صاحب ان، مجازات محسوب نمی شود هر چند دادگاه موظف است ضمن حکم به مجازات، حکم به رد مال نیز بدهد. تبصره دوم این ماده نیز، حداقل مجازات مباشر را برای شروع به جرم، در نظر گرفته است و نیز مستخدمان دولتی که در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشند، در صورت ارتکاب شروع به کلاهبرداری، به انفصال دائم از خدمات دولتی و سایر مستخدمان به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، محکوم خواهند شد؛

یکی از مجازاتهای مشدد، انفصال از خدمات دولتی است و این مجازات، صرفا نسبت به کارمندان دولت، قابل اعمال است حال انکه جهات تشدید مجازات منحصر در کارمند دولت بودن نیست و بعید است که قانونگذار، انفصال را اعم از محرومیت و اخراج از خدمت دانسته | باشد بنابراین تشدید این مجازات برای افرادی که امکان تشدید مجازات نسبت به انان وجود ندارد (کارمندان دولت) بدون ایراد نیست و امکان عملی ندارد.

معرفی وکیل کلاهبرداری در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی کلاهبرداری را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی کلاهبرداری، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: