حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل نوزاد ربایی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل نوزاد ربایی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص نوزاد ربایی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص نوزاد ربایی ارائه شود. در ابتدا به نوزاد ربایی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان نوزاد ربایی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات نوزاد ربایی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل نوزاد ربایی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب نوزاد ربایی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل نوزاد ربایی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی نوزاد ربایی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

نوزاد ربایی در قانون مجازات

به موجب ماده ۶۳۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

مصادیق رفتار مجرمانه در این جرم عبارتند از : دزدیدن یا مخفی کردن، به جای طفل دیگری قلمدادن کردن و یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کردن. دزدیدن در این جرم برخلاف آدم ربایی، مستلزم جابجایی است و این مفهوم با وضعیت بزه دیده، که طفل تازه متولد شده است، بیشتر انطباق دارد. مخفی کردن نیز واجد همان ویژگی هایی است که در جرم آدم ربایی مورد بررسی قرار گرفت و نیازی به تکرار نیست.

منظور از به جای طفل دیگری قلمداد کردن آن است که هیچ یک از موارد دزدیدن یاد اخفا صورت نمی گیرد ولی نوزادی را که متعلق به مادر نیست به گونه ای مانند تغییر گهواره (در زایشگاه متعلق به او قلمداد می کنند و یا نوزاد دیگری را نزد زنی می آورند که او را زایمان ننموده و در عمل متعلق به او قلمداد می نمایند. در این فرض، همان گونه که گفته شد، دزدیدن یا اخفایی در کار نیست ولی به طریق ممکن نوزادی به زن معرفی می شود که متعلق به او نیست.

منظور از طفل تازه متولد شده نوزادی است که زمان قابل اعتنایی از تولد او نگذشته و بر همین اساس هنوز برای مادر شناخته شده نیست. تشخیص ویژگی تازه متولد شده بر اساس عرف مامانی مشخص می گردد. بنابراین چنین اقدامی علیه اطفالی که تازه متولد شده نیستند، از شمول این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است آدم ربایی یا بازداشت غیرقانونی به حساب آید.

طفل تازه متولد شده که موضوع ماده ۶۳۱ ق.م. (تعزیرات) است باید در زمان اقدام مرتکب زنده باشد و در غیر این صورت مجازات مرتکب به جزای نقدی تغییر خواهد نمود.

مجازات نوزاد ربایی چیست؟

مرتکب در صورتی که طفل زنده باشد شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود و چنانچه نوزاد مرده باشد، مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

معرفی وکیل نوزاد ربایی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی نوزاد ربایی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی نوزاد ربایی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: