حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل نشر اکاذیب در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل نشر اکاذیب در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص نشر اکاذیب

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص نشر اکاذیب ارائه شود. در ابتدا به نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان نشر اکاذیب اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات نشر اکاذیب اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل نشر اکاذیب در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب نشر اکاذیب به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل نشر اکاذیب در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی نشر اکاذیب وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

نشر اکاذیب در قانون مجازات

در جرم نشر اکاذیب، لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود.

برای مثال، کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات، او را دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند، و یا به قصد گسیل شدن مأموران مالیاتی به تجارتخانه وی و ایجاد مزاحمت برایش، وی را برخوردار از درآمدهای نجومی قلمداد می نماید، یا به قصد معامله نکردن سایر تجار با وی او را ورشکسته معرفی می کند، در صورت صحت نداشتن این گونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد، در حالی که این أعمال توهین یا افترا محسوب نمی شوند. همین طور، این جرم، با توجه به به کار رفتن عبارت «به قصد اضرار به غیره در صدر ماده ۶۹۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، و تصریح مذکور در ذیل ماده، برخلاف توهین و افترا، علیه اشخاص حقوقی نیز قابل ارتکاب می باشد. به این دلیل و با توجه به این تفاوتها، ما جرم نشر اکاذیب را ذیل مبحث مجرایی نسبت به توهین – و نه به عنوان یکی از مصادیق آن – مورد بررسی قرار می دهیم.

این جرم، در ماده ۶۹۸ «قانون تعزیرات» به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحه یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

مجازات نشر اکاذیب چیست؟

با توجه به ماده فوق الذکر، برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب، علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده، باید این کار به وسیله نامه، شکوائیه، مراسله، عریضه (که معمولا مردم در مقام مراجعه به مسئولین مملکتی می نویسند) گزارش که مشتمل بر شرح وقایع و امور است) یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد. از مصادیق مذکور در ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است. هرگاه نامه و شکوائیه، به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه کاغذ، از طریق پست الکترونیکی ارسال یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود، مورد مشمول ماده ۷۴۶ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، قرار خواهد گرفت، که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای و مخابراتی است، و مجازات از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب تعیین کرده است.

شایع کردن اکاذیب بین تعداد قابل توجهی از مردم، به حسب ظاهر ماده، ضروری به نظر نمی رسد. اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته، بلکه نوشتن حتی یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است. دیوان عالی کشور هم در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رأی، راکاذیب هرچند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»

این جرم، با توجه به عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» در ذیل ماده ۶۹۸ (و مشابه آن که در ذیل ماده ۷۴۶ آمده است) جرمی مطلق می باشد، که تحقق ضرر برای شمول آن لازم نیست.

لیکن به نظر نگارنده، برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان گفته اند، هرچند که سوء نیت خاص معمولا معادل «قصد نتیجه است، نمی توان، به استناد مطلق بودن یک جرم، وجود سوء نیت خاص را در آن لزوما منتفی دانست؛ زیرا این دو مقوله از یکدیگر مجزا می باشند. تحقق نتیجه به عنصر مادی جرم مربوط می شود، در حالی که سوءنیت خاص بخشی از عنصر روانی جرم است. در جرم نشر اکاذیب، بنا به تصریح ماده، تحقق نتیجه خاصی در خارج شرط نیست، و باز بنا به تصریح ماده، احراز «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوءنیت خاص، برای تحقق این جرم ضروری است، و این دو مطلب قابل جمع می باشند. بدین ترتیب، و با توجه به لزوم وجود قصد اضرار در مرتکب، هرگاه قصد کسی از این که به دروغ شایعه ورشکسته شدن تاجری را پخش می کند ضرر زدن به وی (مثلا از طریق بازداشتن سایر تجار از معامله کردن با او نبوده، بلکه وی این کار را با هدف جمع آوری اعانه برای آن تاجر انجام داده باشد، نمی توان مرتکب را به ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۸ یا ماده ۷۴۶ محکوم کرد.

لازم به ذکر است که در جرم نشر اکاذیب، برخلاف افترا و توهین، بنا به تصریح ماده ۶۹۸، نسبت دادن تلویحی نیز برای مسئول شناختن مرتکب کفایت میکند.

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی آن را، چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت، و در غیر این صورت، غیرقابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دیگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده ۱۵۹ «قانون تعزیرات» سابق (در مورد حقوق الناس) دانسته است. در حال حاضر نیز، براساس ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. به نظر می رسد که موضع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب به قصد اضرار فرد یا افراد معین انجام می شود. در این قبیل موارد، ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است؛ لیکن در مواردی که بدون قصد ایراد ضرر به شخص یا اشخاص معین، قصد تشویش اذهان عمومی وجود دارد، بهتر بود که مقنن این جرم را دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت می دانست.

معرفی وکیل نشر اکاذیب در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی نشر اکاذیب را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی نشر اکاذیب، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: