حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل معامله به قصد فرار از دین در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل معامله به قصد فرار از دین در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص معامله به قصد فرار از دین

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص معامله به قصد فرار از دین ارائه شود. در ابتدا به معامله به قصد فرار از دین در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان معامله به قصد فرار از دین اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات معامله به قصد فرار از دین اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل معامله به قصد فرار از دین در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب معامله به قصد فرار از دین به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل معامله به قصد فرار از دین در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی معامله به قصد فرار از دین وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

معامله به قصد فرار از دین در قانون مجازات

انتقال مال خود به قصد فرار از دین نمونه دیگری از اعمال متقلبانه است که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393/7/15:

«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف با انتقال، مثل با قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهید شد.»

به نظر می رسد که به رغم اطلاق ماده مذکور، انتقال مال خود به قصد فرار از ادای دین فقط پس از صدور حکم محکومیت قطعی، جرم و قابل مجازات باشد. بنابراین، به مجرد مدیون بودن یا شدن، جرم مذکور واقع نشده و لازم است که فرد، محکوم شده و حکم لازم الاجرا صادر شده باشد. تسری ماده مذکور به اقدامات قبل از صدور حکم محکومیت، با روح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سازگاری نداشته و نوعی تفسیر موسع محسوب می شود. نظریه مشورتی شماره 99/95/7 به تاریخ 1395/1/24 این استنباط را تأیید می کند:

مجازات معامله به قصد فرار از دین چیست؟

«با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، أصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.»

با توجه به قسمت اخیر ماده 21، در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به قصد انتقال- دهنده (قصد فرار از دین اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد. چنانچه انتقال گیرنده به قصد انتقال دهنده جاهل باشد، مسؤولیت کیفری نداشته و حکم به رد مال، قیمت یا مثل آن نیز علیه او موضوعیت ندارد. در این حالت، هرچند مطابق قواعد حقوق مدنی معامله نافذ و صحیح می باشد، اما در مقابل طلبکاران قابلیت استناد نخواهد داشت. بدیهی است که در معامله به قصد فرار از دین لازم نیست معامله انجام شده صوری باشد، معاملات واقعی نیز مشمول حکم مذکور خواهند بود.

معرفی وکیل معامله به قصد فرار از دین در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی معامله به قصد فرار از دین را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی معامله به قصد فرار از دین، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: