حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل مزاحمت تلفنی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل مزاحمت تلفنی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص مزاحمت تلفنی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص مزاحمت تلفنی ارائه شود. در ابتدا به مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان مزاحمت تلفنی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات مزاحمت تلفنی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل مزاحمت تلفنی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب مزاحمت تلفنی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل مزاحمت تلفنی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی مزاحمت تلفنی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

مزاحمت تلفنی در قانون مجازات

مزاحمت تلفنی عنوان مجرمانه ای است که از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران شکل گرفته است. تا قبل از این تاریخ مزاحمت های تلفنی با استناد به قواعد عمومی و قوانین عام و یا آیین نامه های امور خلافی جرم شناخته می شد. بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱ در واکنش به مزاحمت های تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب های روحی و مرض شنونده شده بود، نقطه تحول مهمی در جزاییات، به شمار می رود.

ماده ۶۴۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) به فقدان قانون و ناکافی بودن بخشنامه برای استناد و مجازات مرتکب پایان داد: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟

واکنش قانون در مقابل مزاحم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) به دو شکل مقرر است نخست، مجازات حبس از یک تا شش ماه و دوم اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات. مزاحمت تلفنی از جرائم غیر قابل گذشت است و شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب در رسیدگی و ادامه آن و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تعقیب مزاحم همانند سایر جرایم از طریق مراجعه به دادسرا و تسلیم شکواییه است و شاکی نمی تواند مستقیما از شرکت مخابرات درخواست معرفی مزاحم را بنماید.

«در مورد مزاحمت های تلفنی عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به کسی که رخواست کرده جرم تلقی نمی شود و اگر بر اثر مزاحمت های تلفنی جرمی اتفاق بیفتد موضوع از طریق دادگاه پیگیری می شود و شرکت مخابرات ناگزیر از معرفی مزاحم مذکور خواهد بود». (نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه).

در جرم مزاحمت بوسیله تلفن یا سایر دستگاههای مخابرات به اقتضای وسیله، محل انجام رفتار با محلی که جرم مزاحمت محقق می شود، فاصله مکانی وجود دارد. چنانچه ارتکاب رفتار در یک حوزه قضایی انجام شود و تحقق مزاحمت در حوزه ای دیگر، موضوع صلاحیت مرجع قضایی مطرح بوده است. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۲۱ مورخ 21/4/1390 به تمامی اختلاف نظرها خاتمه داد:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر به موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی – منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ مورخ 20/7/1395 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.»

معرفی وکیل مزاحمت تلفنی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی مزاحمت تلفنی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی مزاحمت تلفنی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: