حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل قراردادها در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل قراردادها در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص قراردادها

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص قراردادها ارائه شود. در ابتدا به قراردادها در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل قراردادها در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب قراردادها به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل قراردادها در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی قراردادها وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

انواع قراردادها

قرارداد ممکن است تجارتی یا غیر تجارتی (مدنی) باشد. قانون تجارت معاملات متعددی را تجارتی به شمار آورده که از مهم ترین آنها خرید و فروش به قصد سوداگری، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، دلالی، حق العمل کاری و معاملات برواتی معاملات مربوط به برات) است. قراردادهایی که مطابق قانون، تجارتی محسوب نشده باشند قراردادهای مدنی نامیده می شوند.

قراردادهای تجارتی مشمول قانون تجارت و سایر قوانین تجاری هستند، در حالی که قراردادهای مدنی از هر جهت تابع حقوق مدنی می باشند. گفتنی است در قراردادهای تجارتی نیز، هرگاه نص خاصی در قوانین تجاری نباشد، قواعد حقوق مدنی باید رعایت شود.

عقود به طور کلی بر دو دسته اند: معین و غیر معین. عقود معین قراردادهایی هستند که قانون نام خاصی بر آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است، مانند بیع، اجاره، ضمان، ودیعه، عاریه و بیمه. بیشتر این عقود در قانون مدنی و برخی از آنها (مانند بیمه) در قوانین دیگر پیش بینی شده اند.

مقررات مربوط به عقود معین که در قانون مدنی آمده از فقه اسلامی (مذهب جعفری) گرفته شده است.

عقود غیر معین قراردادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها نیست، لیکن نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها معتبر شناخته می شوندو تابع قواعد عمومی قراردادها می باشند؛ مانند قرارداد راجع به چاپ یا تألیف کتاب، قرارداد تدریس در یک مؤسسه ی آموزشی، وعدهی فروش مال (قرارداد واقع ساختن عقد بیع در اینده یا قولنامه)، قرارداد خودداری از کسب معین در محل معین. کلیه ی این قراردادها، درصورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی و به دیگر سخن، مغایر قواعد آمره نباشند؛ معتبر و لازم الاتباع خواهند بود. (ماده‏ی ۱۰ قانون مدنی).

قراردادها در قانون

عقود عموما منشأ تعهد هستند: هر عقد طبق تعریفی که از آن شده است (ماده‏ی ۱۸۳ ق.م.) تعهد و حق دینی به وجود می آورد حتی قرارداد تملیکی، چنان که حقوق دانان فرانسوی گفته اند، سبب ایجاد تعهد است، هرچند که تعهد به محض ایجاد اجرا می شود. هر قرارداد اقتصادی متعاقدین را نسبت به یکدیگر متعهد می کند. شخصی که تعهدی را به موجب یک قرارداد معوض می پذیرد، در مقابل، یک حق دینی در نتیجهی قرارداد به دست می آورد. در قراردادهای اقتصادی موضوع تعهد همیشه مالی است که متعهد باید به متعهدله بدهد. این مال ممکن است عین معین یا کلی یا منفعت و یا کار باشد.

بیشتر قراردادها هنگام انعقاد عهدی هستند، لیکن بعد موجب انتقال مالی از دارایی یکی از طرفین به دارایی طرف دیگر می گردند. حتی اگر قرارداد در بدو امر تملیکی باشد، شخص انتقال دهنده را به تسلیم مال مکلف می دارد و بدین طریق یک تعهد تبعی بر ذمه‎ی وی ایجاد می کند. به علاوه عقد تملیکی معمولا تعهدی بر ذمه‎ی طرف دیگر ایجاد می کند: منتقل الیه معمولا تعهد می کند که مبلغی در ازای مال مورد انتقال بپردازد. پولی که به عنوان بهای معامله پرداخت می شود خود کالایی است که به طرف دیگر انتقال می یابد. خلاصه آنکه بیشتر قراردادهای رایج در بین مردم دارای هر دو جنبه‏ی تملیکی و عهدی هستند.

ماده‏ی ۲۱۱ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت چنین مقرر می دارد:

«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند».

در فقه اسلامی بالغ کسی است که غرایز جنسی او به اندازه ی کافی رشد یافته و آماده‏ی تولید مثل باشد. در فقه امامیه برای بلوغ علاماتی ذکر کرده اند که از آن جمله رسیدن پسر به سن ۱۵ سال تمام قمری و رسیدن دختر به سن ۹ سال تمام قمری است. بلوغ بدین معنی در حقوق امروز هم پذیرفته شده است. تبصره ۱ماده‏ی ۱۲۱۰ ق.م. مصوب ۱۳6۱ مقرر داشته است:

«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر سه سال تمام قمری است».

بل از اصلاح قانون مدنی، به سال ۱۳6۱، صغیر به کسی گفته می شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده بود. لیکن در حقوق مدنی امروز صغیر به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین کبیر که در مقابل صغیر به کار می رود از نظر قانون کسی است که به سن بلوغ رسیده و دیگر کودک تلقی نمی شود و از این رو تا حدی می تواند امور خود را اداره کند، هرچند که تا زمانی که رشد او احراز نشده، در اداره‏ی امور مالی خود استقلال ندارد. بنابراین، شرایط اهلیت عبارتند از بلوغ و عقل و رشد که ذی مورد بررسی قرار می گیرند.

هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله ای انجام دهد، اعم از اینکه معامله را به نام خود انجام دهد یا به نام مالک یا صاحب حق، این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول یا فضولی یا معامل فضولی و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده است اصیل گویند. طبق ماده‏ی ۲4۷ قانون مدنی:

«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

مبنای حقوقی این عدم نفوذ و تأثیر اجازه‏ی مالک، بنابر آنچه فقهای امامیه گفته اند، تفکیک بین قصد و رضاست. معامل فضولی چه برای خود معامله کند، چه برای مالک، قصد انشاء دارد و به همین جهت با معامله‏ی فضولی استخوان بندی و رکن اصلی قرارداد ایجاد می شود، هرچند که به علت فقدان رضای مالک، قرارداد کامل نیست و با پیوستن رضای بعدی، قرارداد کامل شده، آثار خود را از روز انعقاد به بار می آورد. در حقیقت تفاوتی بین رضای بعدی و رضای حاصل در زمان عقد نیست.

معرفی وکیل قراردادها در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی قراردادها را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی قراردادها، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: