حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل قاچاق انسان در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل قاچاق انسان در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص قاچاق انسان

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص قاچاق انسان ارائه شود. در ابتدا به قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان قاچاق انسان اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات قاچاق انسان اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل قاچاق انسان در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب قاچاق انسان به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل قاچاق انسان در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی قاچاق انسان وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

قاچاق انسان در قانون مجازات

به موجب ماده ۱ قانون قاچاق انسان:

«قاچاق انسان عبارت است از: الف خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد ازمرزهای کشور با اجبار و اکراه با تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود».

مصادیق رفتارهای مجرمانه در بند الف ماده یک شامل خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور است. در این جرم، وسیله شرط نیست و أعمال مذکور با هر وسیله و به هر شکل صورت گیرد کافی به مقصود است. بنابراین با هواپیما، اتوبوس، قطار، قایق، کشتی، حیوان، پیاده و غیر آنها قابل تحقق است. این جرم مقید به مکان یعنی مرزهای کشور اعم از مرزهای زمینی، هوایی و یا دریایی است.

ترانزیت در لغت به معنای عبور کالا و مال التجاره از مملکتی به مملکت دیگر بدون تأدیه حق گمرک و مالیات (فقط حقی می پردازند که آن را حق ترانزیت گویند).

منظور از ترانزیت در خصوص مورد آن است که مرتکبین، افراد مورد نظر خود را هرچند وارد مرزهای ایران می کنند ولی از خشکی، دریا یا فضای ایران فقط برای انتقال آنان به کشور دیگری استفاده می نمایند و فرض قانونگذار آن است که مرتکبین قصد استقرار آنها در داخل مرزهای کشور را ندارند. به عنوان مثال، اگر اشخاصی قصد داشته باشند که تعدادی را از پاکستان به ترکیه قاچاق نمایند عبور آنها از سرزمین ایران یک اقدام ترانزیتی است.

در هر حال از نظر قانونگذار ما تفاوتی میان وارد کردن، خارج کردن و یا ترانزیت افراد در جرم قاچاق انسان وجود ندارد، اعم از این که چنین عبوری مجاز باشد یا غیر مجاز باشد. به عبارت دیگر، اگر قاچاقچیان انسان در پاکستان به کنسولگری ایران مراجعه و برای همه افراد مورد نظر ویزای عبور دریافت نمایند و کوچکترین تخلفی از نظر مقررات کنسولی واقع نشده باشد، چنانچه چنین اقدامی به شیوه و با اهداف مذکور در بند (الف) ماده یک محقق شود. جرم و قابل مجازات است.

بنابر این با عنایت به مصادیق قانونی رفتار مرتکب باید جرم قاچاق انسان در بند (الف) ماده (۱) را، جرمی مطلق و آنی محسوب نمود که عنصر مادی آن با وارد یا خارج ساختن و یا ترانزیت محقق است.

در تحلیل بند (ب) ماده (1)، یعنی

«تحویل یا انتقال یا مخفی نمودن با فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود»

باید به نکات ذیل توجه دقیق تری داشت. نخست این که اقدامات مذکور در این بند از نظر زمانی و مکانی مؤخر بر اعمال بند (الف) است. قانونگذار با به کارگیری جمله «… پس از عبور از مرز…) بر ضرورت و رابطه این دو بند تأکید داشته است. دوم، از مفاد بند (ب) این نکته قابل استنباط است که اقدامات این بند تابعی است از اقدامات بند (الف) و به بیان دیگر، اقدامات بند (ب) به صورت مستقل مشمول این بند نخواهد بود و حتی قابلیت تحقق ندارد و در صورتی که امکان وقوع آنها به صورت انتزاعی متصور باشد، از شمول بند (ب) خارج خواهند بود. سوم، تصریح قانونگذار به «… فرد یا افراد موضوع بند الف)..» مؤید معلق بودن اقدامات بند (ب) به بند (الف) و وحدت بزه دیدگان است ولی این امر به معنای مرکب بودن جرم موضوع بند (ب) نیست بلکه بند (الف) را باید شرط لازم برای تحقق بند (ب) محسوب داشت. چهارم، ارتکاب هر یک از اعمال تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد در بند (ب)، کافی برای تحقق جرم موضوع قاچاق انسان است ولی چنانچه مرتکب اقدامات بندهای (الف و ب) یک نفر باشد، نمی توان او را به بیش از ارتکاب یک بار جرم قاچاق انسان محکوم نمود. در غیر این صورت، چنانچه مرتکبین بندهای مذکور متفاوت باشند، و از مصادیق شرکت نباشد، هر یک از آنها فاعل مستقل محسوب خواهد شد.

مجازات قاچاق انسان چیست؟

به موجب ماده ۳ این قانون:

«چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود»

منظور از جمله صدر ماده مرقوم، مواردی است که عمل ارتکابی مشمول در عنوان قاچاق انسان و جرم دیگری در قانون مجازات اسلامی است (تعدد معنوی) و در چنین صورتی، مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در مقایسه جرم قاچاق انسان با جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی و با این قید که عمل ارتکابی متضمن یکی از عنوان مذکور در قانون قاچاق انسان نیز باشد، می توان به جرم آدم ربایی و اخفاء به عنف موضوع ماده ۶۲۱ ق.م. اشاره کرد، البته مشروط به عدم رضایت بزه دیده و أعمال عنف، تهدید یا حیله، که در این صورت مرتکب به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شود. به نظر میرسد با توجه به منطوق ماده (3)، عنوان جرم ارتکابی در مورد اخیر همچنان قاچاق انسان باشد تا امکان تسری احکام مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ این قانون بر مرتکب امکان پذیر گردد. انگیزه های جرم قاچاق انسان شامل فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج را می توان از مصادیق انگیزه های آدم ربایی … یا به هر منظور دیگر…» مذکور در ماده (۶۲۱ ق.م.ا، دانست و به عبارت دیگر، قاچاق انسان با سایر انگیزه های سوء را می توان با احراز دیگر شرایط آدم ربایی محسوب نمود. استناد به تعدد معنوی در مواردی خاص نیز دور از ذهن نیست.

جزای نقدی موضوع ماده (۳) نسبی است. چنانچه عمدی ارتکابی از شمول قانون قاچاق انسان خارج نباشد مرتکب معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود و در نگاهی دیگر، تعیین مجازات جزای نقدی در این جرم معلق به احراز یکی از دو شرط مذکور در قانون است.

معرفی وکیل قاچاق انسان در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی قاچاق انسان را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی قاچاق انسان، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: