حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل صدور چک بلامحل در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل صدور چک بلامحل در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص صدور چک بلامحل

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرم صدور چک بلامحل ارائه شود. در ابتدا به جرم صدور چک بلامحل در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرم صدور چک بلامحل اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرم صدور چک بلامحل اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل صدور چک بلامحل در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب صدور چک بلامحل به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل صدور چک بلامحل در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی صدور چک بلامحل وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم صدور چک بلامحل در قانون مجازات

چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده، در صورت عدم رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده 3 قانون صدور چک، در این زمینه اِشعار می دارد:

«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید، با دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی، از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید…»

ماده 10 «قانون صدور چک» نیز یکی دیگر از جهات کیفری چک را صدور چک از حساب مسدود دانسته است، و اِشعار می دارد:

«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»

مجازات جرم صدور چک بلامحل چیست؟

مطابق ماده 7 سایق «قانون صدور چک»، مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی به هنگام ارائه چک به بانک بود. همانگونه که مشاهده می‏شود، مبلغ چک یا میزان کسر موجودی در تعیین مجازات حبس مؤثر نبوده اما در تعیین جزای نقدی مؤثر بود. بدین ترتیب، جزای نقدی پیش بینی شده یک جزای نقدی نسبی بود و نه ثابت. با توجه به پیش بینی جزای نقدی برای صدور چک پرداخت نشدنی، سؤالی که پیش می آمد این بود که آیا اگر دو یا چند نفر چک بلامحلی را امضا کرده باشند، جزای نقدی باید به نسبت میزان مسؤولیت مدنی هریک از امضاکنندگان تعیین گردد یا به نسبت کل مبلغ چک. مثلا هرگاه دو نفره با مسؤولیت حقوقی مساوی، چک بلامحلی به مبلغ 80 هزار ریال را امضا کرده باشند، آیا جزای نقدی هریک  10.000  ریال می‏باشد.

با توجه به مفاد ماده 42 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370 (ماده 125 «قانون مجازات اسلامی» فعلی، مصوب سال 1392) که مجازات شریک را مجازات فاعل مستقل جرم دانسته است، مسلما نظر اول مقرون به صحت بود. در تایید این نظر، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه های مشورتی مختلفی، با اظهار این که چون با توجه به قانون صدور چک هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال، و حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک و یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد، و قانون مجازات اسلامی» نیز مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم تعیین کرده است، اظهار نظر نموده بود که دادگاه باید هریک از امضا کنندگان ذیل چک را به مجازات فاعل مستقل جرم (حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک) محکوم نماید، و تقسیم جزای نقدی بین شرکای جرم مورد ندارد همچنان که مجازات حبس نیز بین شرکا تقسیم نمی‏شود.

با اصلاح ماده 7 در سال 1382، اولا جزای نقدی از عداد مجازات های جرم صدور چک پرداخت نشدنی خارج شد (شاید به این دلیل، که معمولا صادر کنندگان توان پرداخت این جریمه را ندارند و این امر خود باعث حبس بدل از جریمه میگشت) و ثانیاً، میزان مجازات خیس با توجه به مبلغ چک تعیین شد. مطابق ماده 7 اصلاحی، در صورت کمتر بودن مبلغ چک از ده میلیون ریال، مجازات مرتکب حداکثر شش ماه حبس می باشد، که البته در این مورد باید به مفاد «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال 1373، و نیز مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور توجه کرد. در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب از شش ماه تا یک سال حبس و در صورتی که از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، مجازات وی از یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال است. ماده 7 در انتها اِشعار می دارد، در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

در همین جا، این نکته قابل ذکر است که در صدور چک از حساب مسدود که مجازات آن، طبق ماده 7، حداکثر مجازات مقرر می باشد، باید حداکثر مجازات براساس مبلغ چک (مثلا یک سال برای چکهای از ده تا پنجاه میلیون ریال) و نه لزوما بالاترین مجازات پیش بینی شده در ماده 7، یعنی دو سال، ملاک قرار گیرد

به علاوه، تبصره الحاقی در سال 1382 به ماده 7، این مجازات ها را شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و با بهره ربوی صادر شده ندانسته است.

بدیهی است، مجازات شریک جرم صدور چک پرداخت نشدنی (مثلا امضا کننده دوم) طبق ماده 125 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، همان مجازات فاعل مستقل، و مجازات معاونت در این جرم (به شکل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تسهیل و غیره) به موجب بند ت ماده 127 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. البته این نکته قابل ذکر است که همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است و ما قبلا هم به آن اشاره کردیم، کسی که معرف دیگری به بانک برای افتتاح حساب جاری بوده است، معاون جرم صدور چک پرداخت نشدنی ارتکاب یافته از سوی صاحب حساب شناخته نخواهد شد. بدیهی است، طبق ماده 311 «قانون آیین دادرسی کیفری»، مصوب سال 1392، به جرایم شرکا و معاونان در همان دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‏شود. در ضمن، با توجه به این که مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره مجازاتهای مذکور در ماده 302 «قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1392، نمی باشد، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری 2 انجام می‏شود.

نکته قابل ذکر در پایان این گفتار آن است که در حال حاضر، برای تعیین مجازات برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی، باید به مفاد مواد فصل نهم از بخش دوم از کتاب اول «قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مورد مجازات های جایگزین حبس توجه کرد، و با رعایت شرایط مذکور در آن مواد، عنداللزوم حکم به مجازات جایگزین حبس داد.

معرفی وکیل صدور چک بلامحل در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی صدور چک بلامحل را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی صدور چک بلامحل، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: