حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل شرب خمر در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل شرب خمر در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص شرب خمر

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرم شرب خمر ارائه شود. در ابتدا به جرم شرب خمر در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرم شرب خمر اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرم شرب خمر اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل شرب خمر در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب شرب خمر به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل شرب خمر در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی شرب خمر وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم شرب خمر در قانون مجازات

بی ارادگی، درجاتی دارد که برخی درجات آن موجب سلب اراده و قصد مرتکب می شود. ماده 154 ق.م.ا، حکم ارتکاب جرم در حال بی ارادگی ناشی از مصرف مواد خاص را به صورت یک قاعده عمومی بیان کرده است: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردن و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.»

قانونگذار به حکم عام ماده 154 اکتفا نکرده و قتل در حالت مستی را به صورت خاص در ماده 307 ق.م.ا، بدین شرح پیش بینی کرده است: «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر این که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‏شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت یا نظیر آن از جانب او می‏شود جنایت، عمدی محسوب می گردد.»

حکم ماده 307 ق.م.ا، مستند به روایت های شرعی است. اما فقها نظریه های مختلفی داده اند؛ عدهای که اکثریت را تشکیل می‏دهند، اعتقاد دارند که قاتل مست را در هر صورت باید قصاص کرد و عده ای همچون شهید ثانی و علامه حلی، حکم به عدم قصاص داده اند و گروهی تفصیل داده اند میان شخص مستی که میداند عمل او منجر به قتل می شود و شخص مستی که به صورت اتفاقی مرتکب قتل شده است و فقط صورت نخست را مستوجب قصاص می دانند. برخی از فقها نیز میان مستی مجرمانه و مستی با عذر شرعی، تفکیک کرده اند بنابراین شخصی که از روی جهل یا اضطرار یا اکراه، مست شده و مرتکب قتل می شود مستحق قصاص نیست اما شخصی که بدون عذر شرعی و به صورت مجرمانه، خود را مست می کند باید قصاص شود به ویژه اگر چنین شخصی برای ارتکاب جرم، خود را مست کرده باشد که موضوع ماده 154 و 307 می‏باشد.

مجازات جرم شرب خمر چیست؟

ماده 154 و ماده 307 ق.م.ا، از این جهت که سلب اراده و عدم مستی برای ارتکاب جرم را شرط عدم مجازات شخص مست می دانند، تفاوتی با هم ندارند و برخی تفاوت ها نیز اساسی نیست.

احکامی که بیان گردید صرفا در مورد جرم عمدی است بنابراین در مورد جرایم غیرعمدی باید به مقررات خاص مذکور در کتاب پنجم (در مورد رانندگی و غیررانندگی) مراجعه کرد. شخصی که خود را مست می کند و مرتکب قتل غیرعمدی دیگری می شود در حقیقت، بی احتیاطی کرده و به مجازات تعزیری یا مجازات شرب خمر و پرداخت دیه محکوم می گردد.

چنانچه شخص مست، احتمال وقوع جرم را بدهد (قصد احتمالی مسئولیت وی برای پرداخت دیه، منتفی نیست هرچند برای ارتکاب جرم، خود را مست نکرده باشد زیرا در حقوق ما، قصد احتمالی آثار قصد جزمی را ندارد اما از آنجا که قصد نتیجه را ندارد عمل وی جرم شبیه عمد به حساب می آید که مستوجب پرداخت دیه است اما اگر احتمال حصول نتیجه را ندهد عاقله وی به عنوان خطای محض، مسئول پرداخت دیه خواهند بود.

معرفی وکیل شرب خمر در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی شرب خمر را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی شرب خمر، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: