حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی ارائه شود. در ابتدا به سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در قانون مجازات

بزه سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی خود به دو دسته قابل تقسیم است. یک رسته سوء قصد به جان یا تمامیت جسمانی مقامات سیاسی است که این رسته نیز خود به سوء قصد به جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی منقسم می شود.

دسته دیگر سوء قصد به تمامیت معنوی مقامات سیاسی می باشد که از آن تعبیر به توهین نسبت به این مقامات می شود و خود به دو دسته، توهین به مقامات سیاسی داخلی و خارجی تقسیم می گردد و تفاوت اساسی ماهوی بین این توهین «موضوع مواد 514 و 517 ق.م.1» با توهین به سایر اشخاص موضوع مواد 608 و 145 ق.م.» اجمالا در این است که قسم نخستین توهین که در شمار جرائم علیه امنیت کشور مورد بحث واقع می شود، به اعتبار جایگاه و موقعیت سیاسی فرد و نسبت به شخصیت حقوقی وی صورت می پذیرد.

در حالی که قسم دیگر توهین که موضوع جرائم علیه اشخاص بوده و در جزای اختصاصی یک مورد مطالعه قرار می گیرد بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه اجتماعی یا سیاسی فرد توهین شونده و نسبت به شخصیت حقیقی او واقع می شود و نتیجتا قسم أول مشابه توهین موضوع ماده 609 این قانون در زمره جرائم عمومی و قسم اخیر از مصادیق جرائم خصوصی محسوب می گردد.

مجازات سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی چیست؟

١- سوء قصد به جان مقامات سیاسی

سوء قصد به جان مقامات سیاسی که دارای سابقه دیرینه تاریخی است یکی از مصادیق بارز تروریسم سیاسی می باشد.

آنچه که ترس و وحشت موجود در تروریسم را از وحشت و ترسی که در سایر جرائم برای مجنى علیه به وجود می آید متمایز و تفکیک می کند آن است که در جرائم دیگر عموما و على الأصول ایجاد ترس و وحشت هدف اصلی مجرم نیست. بلکه به طور فرعی و ثانوی از اعمال او ناشی می شود. به عنوان مثال سارقی که به طرف قربانی حمله کرده و جیب او را خالی می کند یا به زور اسلحه کیف او را می گیرد نیز ایجاد ترس می کند ولی به او اصطلاحا تررویست اطلاق نمی شود. هدف غائی او به ایجاد ترس بلکه ربودن مال قربانی است لیکن برای تروریست مخصوصا تروریست سیاسی ایجاد ترس و وحشت در قربانیان مستقیم این جرم یا بطور غیرمستقیم در افراد دیگر و جامعه هدف اصلی می باشد.

تفاوت دیگری که بین تروریسم و جرائم عادی وجود دارد این است که اولی همواره به شکل یک جرم سازمان یافته و گروهی واقع می شود و معمولا اعمال جنون آمیزی را که ممکن است یک فرد به تنهائی و به اصطلاح خودسرانه مرتکب شود و مثلا به مدرسه یا آموزشگاه و یا فروشگاهی حمله کند و تعداد زیادی را به رگبار ببندد؟ در لسان و عرف حقوق تروریسم نامیده نمی شود. بلکه منظور از تروریسم،. مخصوصا تروریسم سیاسی، اعمال خشونت باری است که در عین حال خصیصه سازمان یافته دارند و با انگیزه ها و اهداف سیاسی واقع می شوند.

به هر حال سوء قصد به جان مقامات سیاسی که یکی از مصادیق آشکار تروریسم است، همانطور که سابقا اشاره شد به دو قسم تقسیم می شود: یکی سوء قصد به جان مقامات سیاسی داخلی و دیگری سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی که به ترتیب دی هریک جداگانه مورد توضیح و تفسیر قرار می گیرد.

الف- سوء قصد به جان مقامات سیاسی داخلی موضوع ماده 515 ق.م.ا

سوء قصد به جان رهبر و هریک از مقامات طراز اول مملکت یا مراجع بزرگ تقلید صرف نظر از تجسم عینی صورتی از ضور تروریسم از جمله جرائمی است که ضمن تضعیف و به خطر انداختن حیثیت و موقعیت سیاسی دولت از طریق تشویش اذهان عمومی، ایجاد ناامنی و تشویق عوامل مختلف به یاغیگری، شورش و احیانا ضدیت با نظام، مخالفت با حکومت و مقابله با قوای نظامی و انتظامی، متضمن خطراتی برای جان اولیاء امور کشور و مورد مخاطره واقع شدن اساس نظام و کیان حکومت است و چه بسا موجد اخلال در سازمان سیاسی و تشکیلات حکومتی و امنیت داخلی کشور شود. لذا به این اعتبار این جرم نیز در شمار جرائم علیه امنیت کشور محسوب می شود. به موجب ماده 515 ق.م.

«هرکس به جان رهبر و هریک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

ب- سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 516 ق.م.ا»

جرم سوء قصد به مقامات سیاسی یک کشور خارجی را نیز می توان در زمره جرائم علیه امنیت کشور بشمار آورد. زیرا با عنایت به اهمیت مقام و موقعیت ایشان به اعتبار شخصیت حقوقی که واجد آن می باشند نسبت به تأثیر منفی که ممکن است در روابط بین دول با یکدیگر حاصل شود و حتی به منازعات و مناقشات خصمانه و ظهور جدالها و کشمکشهای سیاسی و نظامی منجر گردد،

به هر تقدیر با عنایت به مراتب مذکور و شق 16 از اصل سوم و مفاد اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی را تحت عنوان ماده 516 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن جرم و مستلزم مجازات دانسته است. متن این ماده و تبصره آن چنین است:

«هرکس به جان رئیس کشور خارجی با نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.

تبصره: چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.».

2. سوء قصد به حیثیت مقامات سیاسی

براساس آنچه که سابقا گذشت از سوء قصد نسبت به تمامیت معنوی با حیثیت مقامات سیاسی در اصطلاح حقوقی کیفری که منطبق با همان اصطلاح عرفی است تعبیر به توهین می شود که خود به دو قسم توهین به مقامات سیاسی خارجی و توهین به مقامات سیاسی داخلی تقسیم می گردد.

الف) توهین به مقامات سیاسی داخلی

توهین مورد بحث موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی است که اشعار می دارد:

«هرکس به حضرت امام خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.».

ب) توهین به مقامات سیاسی خارجی

توهین به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 517 قانون مجازات اسلامی است که اشعار می دارد:

«هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی با نماینده سیاسی آن، که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود. مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»

معرفی وکیل سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: