حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر ارائه شود. در ابتدا به سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در قانون مجازات

ماده 118 قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال 1362، که قبلا عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل می داد، اِشعار میداشت:

«هرکس از سفیدمهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد…»

بدین ترتیب، جرم موضوع این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را به دیگری می داد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی و آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضا، برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضا به وی نوشته، و بدین ترتیب، موجب ورود خسارت به صاحب امضا می گردید. همین طور، اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود میداد، و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد، ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد، عنصر مادی این جرم تحقق می یافت.

این موارد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و در حقوق انگلستان، بنا به نص «قانون جعل و قلب»، 2 مصوب سال 1981، تحت عنوان جعل قابل پیگیرد می باشد.

مجازات سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر چیست؟

. با تصویب قانون تعزیرات» جدید، در سال 1375، ماده 673، جانشین ماده 118 سابق شد. متن ماده 673 به قرار زیر است:

«هرکس از سفیدمهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده، علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم، تفکیک بین حالتی که سفید امضا یا سفیدمهر به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته، و با هر دو برخورد مشابهی کرده است. به علاوه، ماده مذکور، هرگونه سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر را مشمول ماده قرار داده است، و بنابراین، آنچه که فوق در مورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم در مورد ماده 673 صدق نمی کند. بدین ترتیب، کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا، یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضا با انجام این کار، می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده گردد. حتی شاید بتوان از این نیز فراتر رفته و اظهار داشت که تحقق «سوءاستفاده از سفید امضا براساس ماده اخیرالذکر أساسا نیازی به نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا ندارد و اگر شخص، بر خلاف نظر صاحب امضا، با نشان دادن سفید امضا به دیگران در پی کسب اهدافی باشد نیز همین عمل نشان دادن، نوعی «سوء استفاده از سفید امضا تلقی می گردد. البته این تفسیر، مخصوصا با توجه به پیشینه ماده، تا حدی از محدوده تفسیر مضیق، که در حقوق جزا مقید به آن هستیم، فراتر می رود و به ضرر متهم تمام می‏شود، و بنابراین، باید از آن اجتناب کرد. به ویژه آن که اگر این تفسیر مدنظر قانونگذار می بود، نیازی به ذکر «سفید امضا» در ماده قانونی وجود نمی داشت، بلکه مقنن باید سوء استفاده از هر سندی را که به فرد سپرده شده یا خود او آن را به دست می آورد جرم می شناخت.

معرفی وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: