حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص رفع تصرف عدوانی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص رفع تصرف عدوانی ارائه شود. در ابتدا به رفع تصرف عدوانی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب رفع تصرف عدوانی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی رفع تصرف عدوانی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

رفع تصرف عدوانی چیست؟

تصرف به طور دقیق تعریف نشده ولی از مجموع مواد قانونی راجع به تصرف چنین استفاده می‏شود که تصرف عبارت است از استیلاء بر مال به نحوی که هر نوع عملی بتوان در مورد آن انجام داد و به هر نحو از آن منتفع شد و درباره‏ی آن تصمیم گرفت. این تعریف شامل تصرف عدوانی و غصب هم می‏شود. اما باید دانست که تصرف وقتی دلیل مالکیت است که منشأ آن معلوم نباشد و در صورتی که منشأ آن معلوم باشد باید آن منشأ قانون سبب ملک یا ناقل ملکی باشد. مثلاً تصرفی که منشأ آن غصب باشد دلیل مالکیت نیست و حقی برای متصرف ایجاد نمی‏کند و تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر در صورتی که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز شود معتبر شناخته می‏شود.

رفع تصرف عدوانی در قانون

مطابق بخش اخیر ماده ۱۸ قانون مدنی: «… دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی در بیان نتیجه این تقسیم می گوید: «دعاوی مربوط به غیر منقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

معرفی وکیل رفع تصرف عدوانی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی رفع تصرف عدوانی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی رفع تصرف عدوانی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: