حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل دعاوی پزشکی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل دعاوی پزشکی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص دعاوی پزشکی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص دعاوی پزشکی ارائه شود. در ابتدا به دعاوی پزشکی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل دعاوی پزشکی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب دعاوی پزشکی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل دعاوی پزشکی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی دعاوی پزشکی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

وکیل دعاوی پزشکی

مطابق ماده ۵۳۹ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵،

«هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی با نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد، و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»

بدیهی است، این ماده تنها شامل پزشکانی می شود که صلاحیت اشتغال به امر طبابت و نیز صلاحیت صادر کردن چنین گواهی نامه هایی را دارند، ولی برای شمول ماده، لزومی به مستخدم دولت بودن پزشک نیست.

سایر جرایم مربتط با دعاوی پزشکی در قانون

به موجب ماده ۵۳۸ «قانون تعزیرات»،

«هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

اولین نکته در مورد این ماده، عدم لزوم ذکر آن در قانون است؛ به عبارت دیگر، وقتی این عمل می توانست به موجب مواد عامی، مثل ماده ۵۳۶ سابق الذکر، مورد حکم و مجازات قرار گیرد، نیازی به پیش بینی حکم خاص در مورد آن وجود نداشته است، مگر آن که قانونگذار قصد برخورد شدیدتر با این نوع جعل را می داشت که در اینجا چنین نشده بلکه در این ماده، مجازات کمتری نسبت به ماده ۵۳۶ پیش بینی شده است!

نکته دوم، این که قانونگذار در این ماده، به تبعیت از ماده ۱۰۹ قانون مجازات عمومی سابق، مجازات پیش بینی شده را شامل کسی که شخصا یا توسط دیگری» گواهی پزشکی جعل می کند دانسته است. سؤال این است که منظور از «دیگری» کیست؟ هرگاه منظور کسی باشد که به اعتبار خردسالی یا اکراه یا جنون یا عدم آگاهی همچون آلتی در دست آمر محسوب می شود، پیش بینی مجازات برای آمر (به عنوان سبب اقوی از مباشر) به جای کسی که در واقع مباشر جرم بوده است، صحیح و منطبق با اصول حقوقی است، هرچند که در این حالت هم نیازی به ذکر موضوع نبوده و اصول و قواعد کلی موجود در حقوق جزای عمومی و نیز در «قانون مجازات اسلامی» ما را به همین نتیجه می رسانیده اند. چنان که ماده ۱۲۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، برای هر کس که «از فردنابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید»، حداکثر مجازات قانونی جرم را تعیین کرده است.

از سوی دیگر اگر منظور از «دیگری»، همه کسانی هستند که با آگاهی و اختیار به درخواست دیگری دایر بر جعل گواهی پزشکی گردن می نهند و این کار را انجام می دهند، سه اشکال پیش می آید: اوّل، قابل توجیه نبودن مجازات آمر به جای مباشر مگر این که آمر بعد از این گواهی مجعول استفاده کند که در آن حالت، مثل همه موارد دیگر، وی را باید تحت عنوان «استفاده از سند مجعول» مورد تعقیب قرار داد و نه جعل). دوم، این که در چنین حالتی تکلیف مجازات مباشر، که عالما عامدا گواهی پزشکی را برای استفاده دیگری جعل کرده است، چه می شود؟ و بالاخره سوم، این که در صورت قبول این نکته که مجازات جعل مذکور در ماده برای آمر است و نه مباشر، آیا آمر را می توان، در صورتی که عملا هم از گواهی استفاده کرده و آن را به مراجع مذکور در ماده ارائه دهد، به خاطر استفاده از سند مجعول نیز، مثلاً براساس ماده ۵۳۶، مجازات کرد؟

پاسخ به سؤالات و ابهامات فوق آسان نیست؛ لیکن آنچه که بیشتر متبادر به ذهن می شود این است که این مجازات، از یک سو، برای آمر پیش بینی شده، که توسط دیگری گواهی پزشکی جعل کرده است؛ و با توجه به خاص بودن حکم این ماده، بعید است که بتوان آمر را براساس ماده دیگری، مثل ماده ۵۳۶، به جرم «استفاده از سند مجعول» هم محکوم کرد، چون اگر منظور مقتن این می بود، در همین ماده پس از عبارت «جعل کند» باید اضافه می کرد: «یا از گواهی جعلی استفاده کند»، که شیوه ای است که مقنن در سایر مواد راجع به جعل (۵۲۴، ۵۲۵ و…) به کار برده است. از سوی دیگر، مباشر را نیز می توان، در صورت برخورداری از مسؤولیت، براساس همین ماده محکوم و مجازات کرد، چون شخصا برای معالیت شخص دیگری گواهی پزشکی جعل کرده است.

بدین ترتیب، معلوم می شود که قانونگذار در این ماده در واقع برای معاون، یعنی کسی که دیگری را ترغیب به جعل گواهی پزشکی می کند، مجازات مباشر را پیش بینی کرده است که این امر (جز در مواردی که مباشر در واقع آلتی در دست آمر است) چندان با اصول کلی مطابقت ندارد (هرچند که گاه در سایر جاهای قانون نیز چنین چیزی پیش بینی شده است) مگر آن که، همانطور که قبلا اشاره کردیم، منظور از «دیگری» در ابتدای ماده فقط اشاره به افرادی باشد که آلتی در دست آمر می باشند.

معرفی وکیل دعاوی پزشکی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی دعاوی پزشکی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی دعاوی پزشکی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: