حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص خیانت در امانت

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرم خیانت در امانت ارائه شود. در ابتدا به جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرم خیانت در امانت اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرم خیانت در امانت اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب خیانت در امانت به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی خیانت در امانت وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات

رکن قانونی جرم خیانت در امانت در مفهوم خاص، به شرح ماده 674 ق.م.ا.ت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. ماده مذکور، حکم خیانت در امانت را به شرح زیر تعریف و تقریر می نماید:

«هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال با تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

سایر مواد شامل 673 و یا 596 همین قانون هرچند معنا و مفهوم خیانت در امانت را متبادر می کنند، ولی با مفاده ماده 674 به شرح بالا اختلاف های اساسی دارند که مورد بررسی و مقایسه قرار خواهند گرفت. این جرم به رغم آنکه ارتباط نزدیکی با حقوق خصوصی اشخاص دارد، با توجه به ماده 104 ق.م.ا در زمره جرایم غیرقابل گذشت و با حیثیت عمومی طبقه بندی شده که شکایت یا گذشت شاکی تأثیری بر توقف رسیدگی یا سقوط مجازات نخواهد داشت؛ هرچند که در عمل بدون شکایت شاکی دعوایی با عنوان خیانت در امانت در مراجع قضایی مطرح و رسیدگی نمی شود.

رکن مادی

رکن مادی خیانت در امانت، مانند سایر جرایم مربوط به اموال و مالکیت شامل رفتار، موضوع و نتیجه (وقوع ضرر) است. در اینجا برخلاف شیوه ای که در جرایم کلاهبرداری و سرقت برگزیده شد، بنا به ملاحظاتی از جمله احراز رابطه امانی و مفهوم شناسی آن نخست مباحث مربوط به موضوع جرم خیانت در امانت مطرح می شود و در گفتار بعدی رفتار ارتکابی تحلیل خواهد شد.

مجازات جرم خیانت در امانت چیست؟

مجازات اصلی خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال است. این مجازات بیش از آنکه به علت ضرر ناشی از خیانت در امانت تعیین شده باشد، به اعتبار اهمیت امانت و امانت داری و قبح شرعی و اخلاقی خیانت مقرر شده است. در پاره ای موارد، ضرر وارده به مال می تواند ناچیز یا اعتباری باشد، مانند استعمال مال امانی با استنکاف از استرداد آن، اما قانون گذار صرف نظر از ملاحظات مادی، احترام به اعتماد مردم را که پشتوانه اخلاق اجتماعی و نظم عمومی است، قاطعانه محترم دانسته و مجازات به نسبت شدیدی را برای تخطی از این اعتماد در نظر گرفته است.

مجازات این جرم با توجه به نظام درجه بندی در ماده 19 ق.م.ا، مجازات درجه پنج است. در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را به شرح بند (الف) ماده 37 ق.م.ا تا سه درجه تقلیل دهد و منعی در این مورد وجود ندارد.

در رابطه با تکلیف مال امانی و اینکه آیا دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم به محکومیت حبس، مانند سرقت و کلاهبرداری، رأی به رد مال یا جبران ضرر و زیان صادر نماید و یا اینکه چنین اختیاری نداشته و باید دادخواست برابر تشریفات آیین دادرسی مدنی تقدیم گردد، به علت سکوت قانون پاسخ منفی است و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی الزام به رد مال و جبران ضرر منوط به تقدیم دادخواست است. البته ضرر در جرم خیانت در امانت، به شرحی که گفته شد، دارای مفهوم خاص خود بوده و همیشه به معنای ضرر مادی نیست تا قابل جبران باشد. بنابراین، کسی که چک امانی را مسترد نمی کند و با فرض آنکه چک مذکور تضمینی بوده و در صورت استرداد، موضوع نقد کردن آن، منتفی است، محکومیت امین به جرم خیانت در امانت، نمی تواند همراه با محکومیت به ضرر وارده باشد؛ هرچند حکم به استرداد چک مطابق دادخواست امکان پذیر است.

در مواردی که ضرر مادی واقع شود و یا منافع ممکن الحصول در مصداق عدم النفع محقق گردد، برابر قواعد عمومی و در صدر آنها ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی حکم به جبران ضرر و زیان صادر می شود. در این حالت، چنانچه شاکی متقاضی ضرر وارده باشد باید با تقدیم دادخواست به همان دادگاه صادر کننده رأی اقدام نماید. بدیهی است، اگر موضوع دعوا عین معین و در توقیف باشد. موضوع تقدیم دادخواست منتفی و مرجع قضایی رای به رد آن خواهد داد.

معرفی وکیل خیانت در امانت در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی خیانت در امانت را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی خیانت در امانت، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: