حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل خیانت به کشور در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل خیانت به کشور در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص خیانت به کشور

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص خیانت به کشور ارائه شود. در ابتدا به خیانت به کشور در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان خیانت به کشور اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات خیانت به کشور اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل خیانت به کشور در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب خیانت به کشور به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل خیانت به کشور در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی خیانت به کشور وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

خیانت به کشور در قانون مجازات

«خیانت به کشور، عمل عمدی یک فرد ایرانی یا خارجی در خدمت دولت ایران است که بتواند منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان مملکت تأمین و امنیت کشور را به مخاطره اندازد.»

بدین ترتیب اجزاء متشکله این تعریف عبارت است از:

الف- ملیت ایرانی با تبعه بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران.

ب- خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یک قدرت، خارجی و به زیان مملکت.

ج- ارتکاب اعمالی از قبیل همکاری با دول خارجی متخاصم به ضرر ایران «موضوع ماده 508 ق.م.»، تحریک نیروهای نظامی به ترک وظیفه یا فرار از خدمت «موضوع ماده 504 ق.م.» 3، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام «موضوع ماده 500 ق.م.» و تلاش در جهت برهم زدن امنیت کشور «موضوع مواد 498، 511، 512 و 610 ق.م.ا»

بنابراین نتیجه اینکه:

اولا- نه آنها که قیام مسلحانه علیه کشور را در زمره جرم خیانت به کشور دانسته اند راه صواب را طی کرده اند و نه کسانی که در مقام مخالفت این جرم را در شمار جرائم علیه امنیت داخلی کشور تلقی نموده اند طریقی درست را پیموده اند چرا که بر اساس آنچه در مباحث پیشین گذشت جرم مذکور عنوان خاص خود را داشته و در عداد بزه محاربه محسوب می شود

ثانیاً- على رغم استنباط برخی از حقوقدانان . جرم خیانت به کشور الزاما از طریق فیل صورت نمی پذیرد بلکه ممکن است از راه ترک فعل نیز واقع شود مانند همکاری با دشمن «یعنی دول خارجی متخاصم به ضرر ایران موضوع ماده 508 ق.م.» از طریق عدم مقاومت و ترک وظیفه و تصرف قسمتی از قلاع و استحکامات یا خاک کشور توسط دشمن.

ثالثاً- همان گونه در تعریف ارائه شده تصریح گردیده و سابقا نیز اشاره شد برخلاف نظر برخی از حقوقدانان ملیت «تابعیت» به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم موصوف محسوب نمی شود بلکه همانطور که یک ایرانی برخلاف وظائف دینی و میهن پرستی می تواند مرتکب این جرم شود یک تبعه خارجی در خدمت ایران که مثلا بر اساس یک قرارداد متعهد شده است دکل های حساس و بزرگ مخابرات را نصب یا سیستم فیبر نوری را به راه اندازی مخفیانه و در لوای این امر» برخلاف رسم تعهد و امانت ممکن است مرتکب، یکی از مصادیق بزه خیانت به کشور گردد.

رابعاً- على رغم امکان وقوع جرائم علیه امنیت کشور به نحو غیرعمد: «همانند جرم موضوع ماده 506 ق.م.» جرم خیانت به کشور عمدی بوده و با عنایت به عنصر «خیانت» تصور مصادیق عمد در آن معقول و منطقی نمی باشد. چرا که خیانت زمانی عقلا و منطقه تحقق پیدا می کند که ناشی از یک اراده آزاد و عمل آگاهانه باشد بنابراین رکن معنوی جرم موصوف را فی الجمله سوءنیت تشکیل می دهد «نه خطا».

خامساً- برای تحقق بزه خیانت به کشور هرچند که توجه ضرر ناشی از عمل مرتکب به کشور لازم است اما این امر کافی نیست بلکه ضرورت دارد بتواند منافعی از این امر متوجه کشور با کشورهای بیگانه یا خصم گردد و در غیر این صورت این جرم واقع نمی شود.

سادساً- ضرر و منفعت مورد بحث راجع به تحقق جرم مذکور اعم از مادی و معنوی بوده و نیز اعم است از اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شود. آنچه مهم هست توجه مرتکب بدین امر است.

سابعاً- جرم مزبور لزوما از مصادیق جرائم مستلزم نتیجه نبوده و در زمره جرائم مقید محسوب نمی شود کما اینکه الزاما در شمار جرائم مطلق تلقی نمی گردد بلکه با عنایت به تعدد انواع و مصادیق مختلف حسب مورد ممکن است مقید یا مطلق باشد. به همین جهت واژه «بتواند» در تعریف مذکور از این جرم در موضع خود یک واژه کلیدی محسوب می شود و حاکی از ضرورت حصول نتیجه و یا لااقل لزوم توان بالقوه عمل مرتکب و قصد وی بدین امر است. بعلاوه نتیجه مورد بحث هم چنان که قبلا اشاره شد شامل دو جزء هست یکی توجه ضرر به مملکت و دیگری تأمین منافع بیگانه. بنابراین چنانچه عمل واقع شده به هیچ وجه توان اضرار به کشور را نداشته و مرتکب با وقوف بدین امر آن را انجام داده باشد و یا اینکه علی رغم توان بالقوه مرتکب چنین قصدی را نداشته باشد، جرم مورد بحث تحقق نمی یابد هرچند که موجب تأمین منافع بیگانه شده باشد. سئوالی که در اینجا قابل طرح است این است که چنانچه علی رغم فرض موجود مرتکب با تصور امکان تحقق ضرر و توجه آن به کشور عمل ارتکابی را انجام داده باشد در این صورت بزه موصوف واقع شده تلقی و مستلزم مجازات است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت اینجا موضوع جرائم محال مطرح می شود که حسب تئوریهای مطروحه در این زمینه که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است جوابهای مختلفی را می تواند داشته باشد. سئوال دیگری که در این محل ممکن است مطرح گردد بدین صورت است که اگر عمل مرتکب به اعتبار توان خود موجب ایجاد اضرار به مملکت شده باشد ولی هیچ گونه منافع محسوس و قابل ملاحظه ای را متوجه غیر نکرده باشد و مرتکب نیز با علم بدین امر آن را انجام داده باشد در این حالت آیا جرم مورد بحث واقع شده تلقی می شود؟ در جواب این سئوال می توان گفت على الأصول وقوع هر جرمی که جنبه عمومی داشته باشد می تواند به نوبه خود باعث ورود ضرر به کشور شود و این امر خیانت به کشور به مفهوم خاص که در اینجا مورد نظر است، تلقی نمی شود. کما اینکه از تعریف ارائه شده نیز همین نتیجه مستفاد می شود.

ثامناً- از آنجا که مصادیق جرم مورد بحث متعدد و متنوع است لذا به منظور شناخت و احصاء عناصر متشکله و ارکان اختصاصی آن باید در هر مورد با لحاظ رکن قانونی جرم منظور و تجزیه و تحلیل آن، این عناصر را مطالعه و بازشناخت.

تاسعاً- جرائم علیه امنیت کشور و از جمله مصادیق مختلف جرم خیانت به کشور غالبه و على الأصول آنی بوده هرچند که رکن مادی آنها در طول زمان به طور مستمر تکرار شده باشد. . . . . . . . . . . . . .

عاشراً- باید توجه داشت که جرائم علیه امنیت کشور به نحو اعم و مصادیق بزه خیانت به کشور به طور اخص با جرم سیاسی، از دیدگاه اسلام متفاوتند… ما از و اینک پس از نتایج اخذ شده مذکور به انتخاب و بررسی و تحلیل اجمالی چند جرم از جرائم خیانت به کشور می پردازیم.

مجازات خیانت به کشور چیست؟

الف- بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۴98 ق.م.ا

یکی از موارد برهم زدن امنیت کشور و طرق وقوع این جرم در ماده 498 ق.م.ا پیش بینی شده است، به موجب این ماده:

«هرکس با هر مرامی دسته با جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم با عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود».

ب- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام «موضوع ماده 500 ق.م.ا

قانون مجازات اسلامی هرگونه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با به نفع گروههای مخالف نظام را جرم و مستلزم مجازات دانسته است. ماده 500 این قانون در این زمینه اشعار می دارد:

«هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»

ج- تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم موضوع ماده 50۴ ق.م.ا

به طور کلی تحریک به ارتکاب جرم اعم از اینکه تحریک شدگان زن یا مرد، صغیر یا بالغ، مجنون یا غاقل، نظامی یا کارمند و غیر آن باشند و اعم از اینکه موضوع تحریک تعرض به مال، جان، ناموس، امنیت کشور، حیثیت و شرافت و ترک خدمت و تمرد از وظیفه و امثال آن باشد جرم محسوب و مستلزم کیفر میباشد. نهایت اینکه این جرم حسب مورد ممکن است در اشکال مختلفی چون معاونت در جرم، شروع به جزم، در حکم مباشرت در جرم، جرم عقیم، محال، مطلق، مقید، جرم مستقل و دارای حکم خاص ظاهر شود. به عنوان مثال قانونگذار تحریک به ارتکاب جرم را در شق اماده 43 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم و در ماده 512 همین قانون به عنوان یک جرم مستقل و در عین حال مطلق پیش بینی کرده است. کما اینکه تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم در ماده 504 این قانون پیش بینی شده است. این ماده اشعار می دارد:

«هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود؟ والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.»

د- همکاری با دول خارجی متخاصم موضوع ماده 508 ق.م.ا

اصولا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران به هر نحو و از جانب هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی که صورت پذیرد همانند اقدام علیه هر نظام حکومتی دیگر به موجب قوانین آن حکومت» جرم و مستلزم تعقیب و مجازات است. به همین جهت اشکال مختلف این موضوع توسط مقنن در قالب مواد متعددی پیش بینی شده است که یکی از این موارد منصوص مصداق مقرر در ماده 508 ق.م.ا) می باشد. به موجب این ماده:

«هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.»

معرفی وکیل خیانت به کشور در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی خیانت به کشور را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی خیانت به کشور، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: