حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل خلع ید در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل خلع ید در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص خلع ید

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص خلع ید ارائه شود. در ابتدا به خلع ید در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل خلع ید در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب خلع ید به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل خلع ید در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی خلع ید وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

خلع ید چیست؟

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

خلع ید در قانون

قانون آئین دادرسی مدنی از متصرف مال غیرمنقول حمایت مخصوص کرده و به او اجازه داده است، که به استناد همین تصرف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند بخواهد، بدون اینکه مجبور باشد مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند.

چنانکه نظارت در دادرسیهایی که جنبه عمومی دارد (ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی) و حفظ حقوق کودکان و دیوانگان و غائب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی (قانون امور حسبی) و دفاع از حقوق عمومی در امور کیفری، و خلع ید از متجاوزان به زمینهای عمومی و دولتی (ماده ۱۶ قانون ازاضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دی ماه ۱۳۳۹)، و جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه اموات بلاوارث (ماده اول نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۲)، نیز با دادستان است.

رجوع از اذن تا جایی که با ضرر همسایه برخورد ندارد ممکن است. پس، مالک می تواند با رجوع از اذن در برابر انتفاع از دیوار اجرت المثل بخواهد، ولی اختیار خلع ید همسایه را ندارد.

کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از آمار تصرف را ندارد. حقوق از متجاوز حمایت نمی کند؛ تصرف مشروع را محترم می دارد. در این فرض نیز، متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و ناگزیر کسی که خلع ید او را می خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع بر مال چیره نشده است. از لحن ماده ۳۶ قانون مدنی بخوبی بر می آید که، قانون تسلط را اصولا مشروع فرض کرده است، و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند.

ماده ۶۷ قانون مدنی  مقرر می دارد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ آن باشد، صحیح است». مثلا اگر مالی در دست غاصب با نفوذی باشد و مالک نتواند آن را در اختیار منتفع گذارد، ولی شخص منتفع، به سبب قدرت زیادتر یا روابط خاصی که با غاصب دارد، قادر به خلع ید او و تأمین استیلاء خود بر آن مال باشد، برقراری حق انتفاع و وقف آن درست است.

معرفی وکیل خلع ید در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی خلع ید را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی خلع ید، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: