حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

بهترین وکیل حقوق کار در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل حقوق کار در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص حقوق کار

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص حقوق کار ارائه شود. در ابتدا به حقوق کار در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل حقوق کار در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب حقوق کار به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل حقوق کار در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی حقوق کار وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

حقوق کار (مسائل مربوط به کارگر و کارفرما)

افزون بر موارد مذکور که تحقق مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به اثبات عمد و یا تقصیر است، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ممکن است به سبب وقوع بعضی جرایم که بی نیاز از اثبات تقصیر است محقق شود. این دسته از جرایم را اصطلاحا جرایم انتظامی می نامند و آن عبارت است از تخلف از مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی، نرخ گذاری کالا و مانند آن.

برای اثبات این قبیل تخلفات کافی است ثابت شود که جرم منتسب به شخص حقوقی است، بدون آنکه احراز قصد ارتکاب ضروری باشد.

فرض برائت و حق دفاع شخص حقوقی در همه حال باید محترم شمرده شود. برای مثال، به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار (مصوب ۲ مهر ۶۸ مجلس شورای اسلامی و ۲۹ آبان ۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی) کارفرمایان (که ممکن است بر طبق ماده ۳ این قانون اشخاص حقوقی باشند) مکلف اند کارگران واحد خود را بیمه کنند. کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خود امتناع کنند متخلف محسوب و بر طبق ماده ۱۸۳ به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند.

ماده ۱۸۴ در مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، مسؤولیت کیفری را متوجه مدیر عامل با مدیر مسؤول شخص حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته کرده است. بر اساس مقررات کنونی، می توان تخلف مدیرعامل یا مدیر مسؤول را به پای شخص حقوقی نوشت.

وکیل اداره کار در اصفهان

تخطی از نظامات دولتی که اجرا و یا نظارت بر اجرای آن به عهده دو یا چند نفر گذاشته شده با شرکت یکدیگر نیز تحقق پذیر است. مانند تخطی از آیین نامه های حفاظت فنی، ایمنی کار و حفظ محیط زیست که اجرای دقیق آن گاه جزء تکالیف کارفرما، یا متصدیان واحدها و نیز کارگران تواما در قانون پیش بینی شده است.

وجه خاص همه جرایم غیرعمدی این است که انسان نتیجه رفتار خود را به طور قطع نمیداند، ولی در عین حال نتیجه مذکور آن قدر محتمل است که هر انسان محتاطی باید از ارتکاب رفتار مذکور خودداری کند. زیرا، این نتیجه قابل پیش بینی است. حال اگر دو یا چند تن مبادرت به رفتاری کنند که نتیجه مجرمانه ای بر آن مترتب گردد. خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، هر یک شریک یکدیگر در ارتکاب جرم مذکور محسوب خواهند شد به شرط آنکه تقصیر مشترک آنان علت وقوع جرم شناخته شود.

تقصیر مذکور مفهومی عرفی است. به این معنی که تقصیر وقتی محقق است که وقوع نتیجه مجرمانه عرفا محتمل باشد. بنابراین، اگر ثابت شود که هیچ یک از عاملان جرم نمی توانسته است وقوع آن را احتمال دهد، یعنی احتمال نتیجه برای هر انسان محتاطی در اوضاع احوال وقوع جرم ممتنع باشد تقصیر محرز نیست. تقصیر ممکن است از بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا از مصادیق آنها مانند عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی باشد.

در این صورت فرقی نمی کند که جرم حاصل بی احتیاطی (فعل) یا بی مبالاتی (ترک فعل) دو یا چند تن باشد. ولی به هرجهت باید ثابت شود که نتیجه مجرمانه مستند به تقصیر همه آنها بوده است. مانند آنکه چندین کارگر به هنگام پی کنی اصول ایمنی را رعایت نکنند، در نتیجه دیوار فرو ریزد و یکی از کارگران به قتل رسد. در این مثال، قتل نتیجه تقصیر جمعی آنها است ولو آنکه یکی به علت عدم رعایت نظامات دولتی، دیگری به علت عدم مهارت و سومی به علت بی احتیاطی مرتکب تقصیر گردد.

معرفی وکیل حقوق کار در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی حقوق کار را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی حقوق کار، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: