حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

بهترین وکیل حقوق فضای مجازی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل حقوق فضای مجازی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص حقوق فضای مجازی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص حقوق فضای مجازی ارائه شود. در ابتدا به حقوق فضای مجازی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل حقوق فضای مجازی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب حقوق فضای مجازی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل حقوق فضای مجازی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی حقوق فضای مجازی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

حقوق فضای مجازی

کلاهبرداریِ سنّتی با فریب دادنِ مستقیمِ افراد بشر ارتکاب می‏یابد. لیکن، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، و به ویژه گسترش فضای مجازی و محیط سایبری، علاوه بر اَعمال مشروعی، مثل جراحی، رانندگی و خلبانی که می‏توانند در فضای مجازی انجام شوند، اَعمال مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی را پیدا کرده‏اند، و بنابراین، پس از جرایم رایانه ای نسل اول، که به موضوعاتی چون سرقت برنامه ها و جاسوسی رایانه ای می پرداخت، و جرایم رایانه ای نسل دوم، که در واقع جرایم علیه داده ها هستند، به جرایم نسل سوم یا جرایم سایبر می رسیم که با جرایم جدیدی هستند که اصولا در محیط مجازی معنی پیدا کرده اند، و یا همان جرایم سنتی هستند که گستره و ابعاد نوینی را در فضای مجازی یافته اند.

حقوق فضای مجازی در قانون

بدین ترتیب، قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه ای که هر روز شکل متفاوت و متنوع تری به خود می گرفتند، دست به قانونگذاری های جدیدی زدند از جمله، در انگلستان پس از تصویب قانون سوء استفاده از رایانه، در سال 1990، مقنن انگلیسی مجبور شد، با توجه به شدت و سرعت تحولات در این زمینه، به تصویب «قانون پلیس و عدالت» در سال 2006، و قانون جرم شدیدی در سال 2007 اقدام کند.ه در ایران نیز، هرچند برخی از انواع جرایم، و از جمله کلاهبرداری هایی که در آنها رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار می رود، می توانستند تحت شمول همان مقررات ستی قرار گیرند، لیکن در سایر موارد خلأ مشاهده می شد. برای مثال، در کلاهبرداری های رایانه ای به جای بردن مال غیر از طریق إغفال مستقیم یک فرد، این کار از طریق استفاده متقلبانه از رایانه انجام می‏شود، که این نکته این نوع کلاهبرداری ها را از کلاهبرداری های سنتی متمایز می سازد. به علاوه، در این نوع کلاهبرداری، گاه موضوعِ جرم، اموال غیر ملموس، مثل مطالبات، اعتبارات، سپرده ها و یا امتیازات مالی هستند. بدین ترتیب، مقنن در سال 1382 برخی از کلاهبرداری های رایانه ای را که در پستر مبادلات الکترونیکی واقع می شوند، به موجب قانون تجارت الکترونیکی»، جرم انگاری کرد. لیکن، با توجه به نیاز به مقررات جامع تر در این زمینه، «قانون جرایم رایانه ای، در سال 1388 تصویب شد و سپس مفاد قانون جرایم رایانه ای»، تحت عنوان جرایم رایانه ای وارد «قانون تعزیرات» شد و مواد 729 الی 782 آن را تشکیل داد.

 

«قانون تجارت الکترونیکی»، ماده 67 خود را به کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی تخصیص داده است. این ماده اِشعار می دارد:

«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، سوء استفاده با استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعاتی نظیر ورودی محو، توقف داده پیام) مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم های پردازشی خودکار و نظایر آن شود، و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال با امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان أموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‏شود…».

همان طور که مشاهده می‏شود، این ماده، علاوه بر فریب دیگران، به گمراه سازی سیستم های پردازش خودکار هم اشاره کرده است، که از جهت اخیر با کلاهبرداری سنتی متفاوت است.

با توجه به محدود بودن حوزه شمول قانون تجارت الکترونیکی به بستر مبادلات الکترونیکی، «قانون جرایم رایانه ای» تصویب شد، که ماده 13 آن به کلاهبرداری رایانه ای مربوط می شد. این ماده در حال حاضر، ماده 740 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 را تشکیل می دهد. مطابق ماده مذکور:

«هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب أعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات با امتیازات مالی برای خود با دیگری تحصیل کند، علاوه بر رمال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بدین ترتیب، یکی از افعال مثبتِ وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقّف کردن داده ها و یا مختل کردن سامانه، به عنوان رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، صورت پذیرد. این اعمال باید به طور غیر مجاز در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود و منتج به تحصیل «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات با امتیازات مالی» برای شخص مرتکب یا دیگری شود. بدین ترتیب، کلاهبرداری رایانه‏ای نیز، مثل کلاهبرداری سنّتی، یک جرم مقید می باشد. به علاوه، وجود سوء نیت عام (یعنی عمد درارتکاب یکی از اعمال امریکی مذکور در ماده) و سوء نیت خام (یعنی قصد تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات با امتیازات مالی) هم برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری رایانه ای (مثل کلاهبرداری متشی) ضروری است.

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای، دیوان عالی کشور، طی یک رأی وحدت رویه، به استناد این که اصل پر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، اِشعار داشته است:

«…هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‏کننده‏ی حساب زیان دیده از بزه که  پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است…».

بدین ترتیب، دادگاههای دیگر، مثلا دادگاهی که در حوزه آن بانک افتتاح کننده حساب شخص بزهکار، که پول به آن واریز شده واقع است، صالح به رسیدگی نمی‏باشد.

معرفی وکیل حقوق فضای مجازی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی حقوق فضای مجازی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی حقوق فضای مجازی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: