حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ارائه شود. در ابتدا به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات

با توجه به خطرات بالقوه ای که از راندن وسایل نقلیه متوجه جسم و جان دیگران می شود، قانونگذاران کشورها معمولا به تخلفات رانندگی و صدمات ناشی از آنها به طور خاص و به تفصیل پرداخته اند.

قانونگذار ایران نیز مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵ از فصل بیست و نهم قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، را به این جرایم اختصاص داده است، که از این میان مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ به قتل و صدمات جسمانی ناشی از رانندگی پرداخته و سایر مواد به جرایم دیگری، مثل رانندگی بدون داشتن گواهینامه رسمی رانندگی (ماده ۷۲۳) اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه (ماده ۷۲۱) دستکاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه (ماده ۷۲۴) دستکاری در پلاک وسیله نقلیه (ماده ۷۲۰) گزارش نکردن سرقت یا مفقود شد وسیله نقلیه یا پلاک آن (ماده ۷۲۲) دادن گواهینامه رانندگی به اشخاص فاقد صلاحیت (ماده ۷۲۵) و نظایر آنها پرداخته اند، که جرایم اخیرالذکر ارتباط مستقیمی با موضوع این کتاب ندارند، و بنابراین، ما به آنها نخواهیم پرداخت.

ذیلا، عناصر مادی و روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که از تخلفات رانندگی ناشی می شوند، را در دو بخش مختلف بررسی کرده، و سپس در بخش سوم به کیفیات مخففه و مشدده در این جرایم خواهیم پرداخت.

عنصر مادی

رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. بدین ترتیب، اگر بخواهیم سه جزء مختلف عنصر مادی را، آن گونه که در فصل اول این کتاب توضیح دادیم، در تعریف فرق بیابیم باید بگوئیم که عمل مادی فیزیکی عبارت از فعل «رانندگی با تصدی»، مهمترین شرط لازم برای تحقق جرم، عبارت از «وسیله موتوری» محسوب شدن آنچه که رانده با هدایت می شود، و نتیجه لازم عبارت از بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است، که بدون تحقق آنها جرم مورد نظر ارتکاب نمی یابد.

عنصر روانی

عنصر روانی جرایم رانندگی، مذکور در مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷، عبارت از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت می باشد. علی رغم این که گاه قانونگذار، همان طور که در فصلهای قبلی هم اشاره کردیم، به گونه دیگری این واژه ها را تعریف کرده است، به طور سنتی بی احتیاطی را عبارت از انجام کاری که عرف عدم انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است (مثل رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی) و بی مبالاتی را عبارت از عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است (مثل راهنما نزدن در هنگام گردش به راست یا چپ) دانسته اند.

عدم رعایت نظامات دولتی را می توان شامل مواردی مثل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. عدم مهارت نیز به معنی تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از این که وی دارای گواهینامه رانندگی باشد یا خیر.

البته، ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، تحقق جرایم غیر عمدی را منوط به احراز تقصیر مرتکب و تبصره آن تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانسته است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی هم، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب شده اند.

مجازات جرایم ناشی از تخلفات رانندگی چیست؟

هم ماده ۷۱۸ و هم ماده ۷۱۹، کیفیات مشدده ای را برای جرایم موضوع مواد ۷۱۴ الى ۷۱۷ پیش بینی کرده اند. ماده ۷۱۸، این کیفیات را عبارت از موارد زیر دانسته است: مست بودن راننده یا متصدی وسیله موتوری، پروانه نداشتن وی، زیادتر از سرعت مقرر حرکت کردن، به کار انداختن وسیله دارای نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف، عدم مراعات حق عبور عابر پیاده در محلهای مخصوص به عبور عابر، و رانندگی در محل هایی که عبور از آنها ممنوع شده است.

به نظر می رسد که هرچند مقنن تنها در مورد عیب و نقص مکانیکی دستگاه موتوری به لزوم مؤثر بودن این عامل در تصادف اشاره کرده است، لیکن سایر عوامل مذکور در ماده ۷۱۸ نیز باید در تصادف «مؤثره بوده باشند، تا بتوان آنها را کیفیت مشدده محسوب کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که نداشتن گواهی نامه برای رانندگی با وسیله نقلیه خاص، مرتکب را مشمول ماده ۷۱۸ خواهد کرد، هرچند که وی دارای گواهی نامه عمومی رانندگی باشد.

چنان که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اگر کسی که گواهینامه پایه دو دارد با کامیون، که راندن آن نیاز به گواهینامه پایه یک دارد، رانندگی کند، در حکم این است که بدون پروانه رانندگی کرده است. لیکن، «کسی که گواهی نامه خود را تمدید ننموده است فاقد گواهی نامه محسوب نمی گردد.

همین طور، کسی که گواهینامه رانندگی او رانندگی با عینک را تجویز می کند، اگر بدون عینک رانندگی کند، یا کسی که اعطای گواهی نامه به وی، به دلیل قبولی در آزمونها، مورد تأیید قرار گرفته ولی هنوز گواهینامه صادر نشده و به دست وی نرسیده است هم فاقد گواهینامه محسوب نمی شوند.

معرفی وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: