حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل تقسیط مهریه در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تقسیط مهریه در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص تقسیط مهریه

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص تقسیط مهریه ارائه شود. در ابتدا به تقسیط مهریه در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل تقسیط مهریه در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب تقسیط مهریه به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل تقسیط مهریه در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تقسیط مهریه وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

انواع مهر

اگر میزان مهر در ضمن عقد معین شده باشد، به آن مهرالمسمی می گویند. در عقد ازدواج، میزان مهر می تواند در ضمن عقد ذکر نشود که در این صورت به چنین نکاحی نکاح مفوضه البضع می گویند. البته، اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه خواهد بود. با این حساب، سه نوع مهر در قانون مدنی ما پیش بینی شده که همین سه نوع منشأ آثار حقوقی می باشند مهر المسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه. برای توضیح هر کدام از این انواع از مهر آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

مهر المسمی

ساده ترین نوع مهر تعیین مهر در هنگام عقد است که بدان مهرالمسمی می گویند. برای تعیین مهرالمسمی، اراده طرفین نقش اساسی دارد. لذا شرعا و قانونأ مقدار مشخصی برای آن معین نشده است. از این رو، بر خلاف مهرالمثل، لازم نیست متناسب با شأن زوجه از نظر شرافت خانوادگی و وضعیت اجتماعی باشد بلکه امری است توافقی و می تواند به کمتر و یا بیشتر از مهرالمثل باشد(ماده ۱۰۸۰ ق.م.)، هر مقدار که به عنوان مهر در عقد ذکر شد حتی اگر آن مبلغ در حد یک شاخه نبات باشد، همان مقدار نیز بر ذمه زوج قرار خواهد گرفت و مرد علاوه بر آن، ملزم به پرداخت چیزی نمی گردد. البته، گروهی از فقها حداقل میزان مهر المسمی را به ۵۰۰ درهم (سکه نقره) که مهر السنه حضرت فاطمه زهرا بوده و البته مبلغ کمی هم نیست) منوط نموده اند.

مهرالمثل

با توجه به این که نمی توان عقد دایم را بدون مهر برگزار نمود، اگر به دلیلی امکان مهر المسمی در عقد نباشد مهرالمثل جایگزین آن می گردد. البته وفق ماده ۱۰۸4 (ق.م.) اگر مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است» و مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی نمی گردد. باید خاطر نشان کرد که در عقد نکاح تلف مهر قبل از تسلیم موجب انفساخ نکاح نمی شود؛ زیرا در نکاح جنبه های معاوضی آن قوی نیست و لذا نمیتوان مواد ۲۷۸ و ۳۸۷ ق.م.) را در مورد آن اجرا کرد. بنابراین، وفق ماده 1084 ( ق.م.) در عقد نکاح ضمان تلف مهر قبل از نکاح به عهده شوهر است و تأثیری در انحلال نکاح ندارد.

اما نحوه تعیین مهرالمثل توسط ماده ۱۰۹۱ (ق.م.) به این شرح مقرر شده است. «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به آمال و أقران و اقارب و هم چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود».

مهر المتعه

مهرالمتعه در موردی مصداق پیدا می کند که مهر در عقد دائم ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد. بدیهی است الزام بدان مخصوص عقد دایم است نه عقد منقطع. هم چنین در صورت فوت شوهر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی، زن مستحق چیزی نیست. در حقوق بعضی از کشورهای عرب مهرالمتعه را در معنایی معادل یحله اجباری گرفته اند که توضیح آن در قسمت انحلال ازدواج خواهد آمد. ملاک تعیین مهر المتعه، وفق ماده ۱۰۹4 (ق.م.) حال مرد از حیث توانایی مالی ملاحظه می شود، در حالی که برای تعیین مهرالمثل شأن زن، و برای محاسبه مهرالمسمی نیز توافق طرفین ملاک عمل قرار می گیرد.

به روز نمودن میزان مهر

تا قبل از تصویب تبصره به ماده ۱۰۸۲، به طور سنتی . رویه قضایی دادگاهها بر این منوال بود که اگر مهر به صورت مبلغ معینی به صورت دین بر ذمه شوهر قرار گرفته بود، به همان صورتی که بر ذمه مدیون مستقر گردیده یعنی مطابق وجه رایج زمان دین به زن پرداخت می گردید. مطابق این نظر، آثار تورم و ارزش اعتباری داشتن وجه رایج، مد نظر قرار نگرفته بود و آراء دادگاه ها بر اساس مبالغ معمولا بسیار پایین مندرج در اسناد ازدواج بود.

حق حبس

در مقررات مربوط به عقد بیع در ماده ۱۳۷۷ق.م.) آمده است «هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هرکدام از مبیع و ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود». با این که عقد ازدواج معاوضه حقیقی نیست، این حکم در مورد عقد ازدواج نیز جریان دارد. در این رابطه ماده ۱۰۸5(ق.م.) مقرر می دارد «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 

تقسیط مهریه

در موردی که حکم اعسار و تقسیط مهریه برای شوهر صادر شود، برخی از دادگاه ها صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه را به منزله ی پرداخت مهریه در نظر می گرفتند و حق حبس را ساقط شده می دانستند ولی برخی دیگر حق حبس را تا پرداخت کامل مهریه باقی می دانستند.

این اختلاف نظرها میان حقوق دانان و مراجع قضایی وجود داشت، تا این که رای وحدت رویه ی شماره ی 708 به تاریخ 22/5/1387صادر شد. برابر با این رای: «به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند.

با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشار الیها، زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.

ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد. در نتیجه تا زمان دریافت کامل مهریه، حق حبس زن به قوت خود باقیست.

معرفی وکیل تقسیط مهریه در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تقسیط مهریه را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تقسیط مهریه، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: