حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

بهترین وکیل تصادفات رانندگی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تصادفات رانندگی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص تصادفات رانندگی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص تصادفات رانندگی ارائه شود. در ابتدا به تصادفات رانندگی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل تصادفات رانندگی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب تصادفات رانندگی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل تصادفات رانندگی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تصادفات رانندگی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

جرایم ناشی از تصادفات رانندگی چیست؟

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، عنوان فصل بیست ونهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این فصل متشکل از مواد 714 لغایت 728 یعنی 15 ماده و سه تبصره است که مواد 714 الی 725 مرتبط با عنوان فصل مذکور و مواد 726 الی 728 به استناد ماده 728 ق.م.ا مصوب 1392 منسوخ است.

از میان مواد باقیمانده، مواد 714 لغایت 718 مربوط به جنایات ناشی از تخلفات، ماده 719 ناظر بر الزام راننده به کمک به مصدوم و مواد 720، 721، 722 و 724 مرتبط با جرایمی است که موضوع آن‏ها وسیله نقلیه است. ماده 723 اختصاص به رانندگی با تصدی وسایل نقلیه بدون گواهینامه دارد و ماده 725 مربوط به دادن پروانه به کسانی است که واجد شرایط رانندگی نیستند. .

تصادفات رانندگی در قانون

هر چند مقنن در مواد 714 لغایت 717 قانون مجازات اسلامی به شرح قتل و سایر صدمات غیر عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی پرداخته است، ولی این بدان معنا نیست که ارتکاب سایر انواع جنایات (عمد، شبیه عمد و خطای محض) از طریق رانندگی منتفی است. اختصاص مواد فوق به جنایت های غیرعمدی به لحاظ آن بوده که اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات فوق به صورت غیرعمدی واقع می‏شود. کشته شدن سالانه بیش از بیست و چند هزار نفر و مصدوم شدن بیش از چند صد هزار نفر در کشور در نتیجه تخلفات رانندگی، فاجعه ای است که با آن مواجهیم و چنین آماری که طرح آن به طور قطع ملال آور خواهد بود، ایجاب می کند که به نحو مقتضی و جامع به مقابله با آن همت گماریم. تعیین مجازات مناسب و قطعیت اجرای آن می تواند از عوامل بازدارنده در رابطه با ارتکاب تخلفات رانندگی باشد.

جرایم مذکور در مواد 714 لغایت 717 ق.م.ا (کتاب پنجم) همگی از نوع جنایت های غیر عمدی هستند که از قبل آغاز و به صدمه بدنی خفیف خاتمه می یابد.

ارکان همه جنایت های مذکور (رفتار و تقصیر) یکسان اند و تفاوت آن‏ها در نتایج مجرمانه و مجازات‏های مقرر است. مقنن در ماده 714 که اختصاص به قتل غیرعمدی دارد، به طور کامل به شرح ارکان مورد نظر پرداخته و در مواد بعدی با درج جمله «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714)» از تکرار مصادیق تقصیر و وسایل خودداری نموده است. ما نیز به تبعیت از مقنن به توضیح ماده 714 اکتفا می کنیم و در رابطه با مواد بعدی، فقط به ویژگی های آن‏ها یعنی نتایج مجرمانه و مجازات های آن‏ها که با ماده اخیر متفاوت است خواهیم پرداخت.

ماده 714:

«هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی با هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم می‏شود.»

معرفی وکیل تصادفات رانندگی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تصادفات رانندگی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تصادفات رانندگی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: