حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل بازداشت غیرقانونی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل بازداشت غیرقانونی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص بازداشت غیرقانونی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص بازداشت غیرقانونی ارائه شود. در ابتدا به بازداشت غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان بازداشت غیرقانونی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات بازداشت غیرقانونی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل بازداشت غیرقانونی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب بازداشت غیرقانونی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل بازداشت غیرقانونی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی بازداشت غیرقانونی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

بازداشت غیرقانونی در قانون مجازات

ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) مقرر می دارد:

«هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی با نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات لاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

بازداشت غیرقانونی در ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) در سه مصداق قابل تحقق است که عبارتند از: توقیف کردن، حبس کردن یا اخفا به عنف.

معنای لغوی و مفهوم متداول هر سه عنوان، سلب آزادی تن و یا جلوگیری از رفت و آمد آزادانه دیگری است. اما واژه توقیف برای اشیاء و اموال نیز به کار رفته است. ماده ۶۶۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم):

«هرکس عالم در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده…»

نخست، توقیف کردن به معنای سلب آزادی تن، اقدامی است که به طور معمول با صدور دستور از سوی مقامات قضایی یا ذیصلاح دیگری صورت می گیرد (بند د ماده ۲۱۷، ق.آ.د.ک و مواد ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۷۵ ق.م.ا، کتاب پنجم). در این معنا، توقیف مترادف بازداشت است که در بازداشتگاه انجام میشود. به موجب ماده ۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدام تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴:

«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.»

دوم، حبس نیز وضعیت مشابهی دارد. حبس یکی از مجازاتهای تعزیری و یا حدی است (مواد ۱۹ و ۲۷۸ ق.م.ا، که مترادف با زندان استعمال می شود (حبس، زندان، محبوس، زندانی). به موجب ماده ۲۷ ق.م.ا:

مدت حبس‏ها از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد».

چنانچه شرایط و تعاریف توقیف یا حبس را به شرح فوق بپذیریم لزوما مرتکبین توقیف یا حبس در ماده ۵۸۳ ق.م.ا (کتاب پنجم) منحصر به مقامات قضایی، پرسنل زندانها و امثال آنها خواهند بود، زیرا على الاصول دیگران فاقد اختیار یا اماکنی مانند بازداشتگاه یا زندان هستند و قهرا قادر به بازداشت و حبس در مفهوم قانونی آنها نخواهند بود و نتیجه چنین استدلالی نه فقط بسیاری از اشخاص ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) (مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها را شامل نخواهد شد بلکه با مفاد مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ همین قانون که به «مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح یا مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی» اشاره دارد، در تعارض قرار خواهد گرفت.

مجازات بازداشت غیرقانونی چیست؟

به موجب ماده ۵۸۴ قانون مذکور:

«کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

از تحلیل این ماده که تنها به یکی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم بازداشت غیر قانونی (تهیه مکان) اشاره و مجازات مستقلی نیز تعیین گردیده و در واقع ماده ۱۲۶ ق.م.ا را تخصیص داده، نکته های زیر قابل استنتاج است:

نخست، با توجه به صدور ماده ۱۲۷ ق.م.ا:

«در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است…»

ماده ۵۸۴ این قانون را باید مصداق بارز آن دانست. این بدان معناست که با حکم صدر ماده ۱۲۷ ق.م.ا. نوبت به استناد به بند (ت) این ماده نمی رسد تا بحث تأمین اهداف قانونگذار از وضع ماده ۵۸۴ ق.م.ا (تعزیرات) در مقایسه با بند (ت) قابل طرح باشد.

سوم، دامنه شمول ماده ۵۸۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) از نظر زمان منحصر به تهیه مکان، قبل از بازداشت نیست و لذا اگر در جریان بازداشت، شخص ثالثی مکانی تهیه و شخص بازداشت شده به آن مکان منتقل شود، باز هم مشمول حکم همین ماده خواهد بود. تهیه مکان دوم، در واقع اقدامی است در استمرار بازداشت که مصداق بارز اقتران زمانی عمل مرتکب و معاون جرم است.

چهارم، به استثنای تهیه مکان موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) حکم سایر مصادیق معاونت را باید در ماده ۱۲۶ ق.م.ا و مجازات مرتکب بر مبنای معیار مقرر در ماده، ۱۲۷ این قانون جستجو نمود. همچنین باید توجه داشت که واژه مکان را نباید در مفهوم خاص آن یعنی بنا یا ساختمان لحاظ کرد.

معرفی وکیل بازداشت غیرقانونی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی بازداشت غیرقانونی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی بازداشت غیرقانونی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: